Fitxa tècnica mostra enquesta benestar subjectiu

2017 Document de treball

Fitxa tècnica de la mostra de l’enquesta de benestar subjectiu realitzada durant el curs 2016-2017, en el marc del programa “Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona”.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat