Preguntem a 4.000 nois i noies de Barcelona sobre el seu benestar

07/02/2017

  • Respondran l'enquesta 4.000 nois i noies d'entre 10 i 12 anys que cursen 5è i 6è de primària
  • L'enquesta es passa de forma digital
  • L'enquesta acaba amb algunes preguntes obertes en les que els nois i noies poden comentar què els ha semblat el procés

Ja hem iniciat el treball de camp! Entre els mesos de de gener i març  4.000 nois i noies d’entre 10 i 12 anys ens parlaran del seu benestar a partir de l’enquesta sobre benestar subjectiu de la infància i, a partir de la tardor, interpretarem amb ells els resultats per tal de recollir propostes d’acció per millorar el seu benestar.

L’enquesta es passarà a 166 grups-classe de 5è i 6è de primària de 50 escoles seleccionades en una mostra representativa dels 10 districtes de la ciutat de Barcelona (s’ha tingut en compte el districte, la tipologia del centre, el número de línies i la complexitat del centre) amb l’objectiu de conèixer en quina mesura els nois i noies estan satisfets, què opinen i què esperen de la seva vida a l’escola, al barri, els amics i les seves famílies. La resposta de les escoles està sent molt positiva, i calculem que abans de setmana santa ja haurem pogut visitar a totes 50 escoles i enquestat a prop de 4.000 nois i noies.

L’Enquesta sobre benestar subjectiu de la infància s’emmarca en un projecte ampli de coneixement i debat sobre el benestar subjectiu de la infància a la ciutat, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut Infància i Adolescència. El primer pas d’aquest projecte el fem amb el passi d’una enquesta, que ens permetrà recollir un gran ventall de dades sobre la seva vida dels nois i noies i les persones que viuen amb ells, sobre les relacions amb els amics, sobre la seva experiència a l’escola i al barri a on viuen, sobre com se senten i sobre com utilitzen el seu temps. Però aquest és el primer pas d’un projecte més ampli.

El segon pas consistirà en un retorn dels resultats de ciutat a cada un de les grups-classe enquestats (corresponents a 5è i 6è de les escoles visitades), que esperem poder iniciar a partir de la tardor vinent.  Retornarem els resultats i dinamitzarem un debat amb els nois i noies per fer una interpretació conjunta de les dades així com una exploració de les seves propostes d’acció per millorar el seu benestar. I és que la finalitat última d’aquest projecte, que és un encàrrec de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, és formular propostes de política pública en base al coneixement obtingut, ja que el coneixement per se, no canvia la realitat sinó que cal una voluntat política per apropiar-se’l i traduir-lo en actuacions en benefici de la ciutadania.

Projecte relacionat