El Grup Altaveu demana la creació d’un grup de treball al Consell de Ciutat per seguir dialogant al voltant de l’Agenda dels Infants

21/12/2018

El Grup Altaveu ha presentat l’Agenda dels Infants al plenari del Consell de Ciutat, el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona, en la seva darrera sessió del 12 de desembre.

El Grup Altaveu, representat el dia del Plenari per 15 nois i noies de diferents districtes de la ciutat, van explicar a tots els assistents l’encàrrec rebut el mes de juny passat per part de l’Ajuntament de Barcelona de donar a conèixer, fer campanya i obrir diàlegs al voltant de l’Agenda dels Infants a responsables polítics, serveis municipals, entitats i agents socials de la ciutat. El que representa la tercera fase del programa Parlen els nens i nenes, un programa municipal de coneixement sobre el benestar dels infants a la ciutat des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme que va iniciar-se el 2016.

Els infants van aprofitar per explicar els diferents espais a on havien presentat l’Agenda al llarg de la tardor i complir, així, amb el seu encàrrec: sessió amb el Consell Municipal de Benestar Social i l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, diàleg amb els representants dels diferents grups polítics municipals, i Jornada sobre present i futur de la infància i l’adolescència a la ciutat.

 

Les condicions per a un bon debat amb els infants

Els nois i noies del Grup Altaveu també van explicar als assistents que és molt important cuidar els temps i els formats en què es presenta l’Agenda per tal d’afavorir un diàleg aprofundit i còmode: “Els temps de presentació de l’agenda sempre són massa curts, i si ens sentim exposats i estem en minoria (com avui) ens intimiden. En canvi quan les circumstàncies han estat millors en temps i espai – deien- , és quan el diàleg ha pogut fluir i ens hem trobat amb els representants de tu a tu, en igualtat de condicions. És quan hem pogut explicar les demandes que es recullen a l’Agenda des de les nostres vivències i experiències, i amb la nostra veu”.

En aquest sentit, els infants del Grup Altaveu han demanat als representants del Consell de Ciutat que l’Agenda es continuï treballant creant un grup de treball, com és habitual en el funcionament del Consell de Ciutat: “És per això que volem més sessions – van dir- sessions tranquil·les i pausades en les que puguem parlar de veritat i de tut a tu al voltant de la nostra Agenda de demandes i de totes les propostes que hem fet per millorar el benestar dels nens i nenes de Barcelona”. Els infants confien que a través d’aquest mecanisme, el treball a l’entorn de l’Agenda dels Infants tingui continuïtat al llarg del 2019.

“Si ens necessiteu, aquí estarem” va cloure la directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, Maria Truñó.  “Des de l’Institut facilitarem la presencia d’infants en els espais de participació i diàleg, però són els adults els qui n’han de requerir i demanar aquesta presència. Són els representants i el govern local el qui ha de sentir que sense els infants no és possible construir una ciutat que contempli la visió i necessitats del 15 % de la població de la Barcelona”.

Els infants i adolescents de 0 a 17 anys representen un 15% de la població, però també hem de comptar amb el 27,5% d’adults que hi conviuen i se n’ocupen. En realitat, un 38% de la població de la ciutat (4 de cada 10 ciutadans) estan impel·lits directament i indirecta, per les necessitats i el benestar dels infants.

 

Un debat que ha de seguir durant el 2019

La sessió al Consell de Ciutat va ser l’última de l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona al Grup Altaveu. Els infants han parlat i han demanat que el diàleg iniciat continuï “perquè encara hi ha moltes coses per compartir i sobre les quals dialogar”, van dir.

Des de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, seguirem treballant per convertir la participació dels infants en una estratègia de ciutat permanent , que ens connecti i apropi a la realitat quotidiana dels infants, des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme.

Projecte relacionat

Altaveu d’Infants, els nens i nenes de Barcelona prenen la paraula

OBERT des de 2023 (1a edició, 2018-2020) | L’Altaveu d’Infants de la Ciutat és un grup d’una trentena de nois i noies d’entre 11 i 12 anys de tots els districtes de Barcelona. L’objectiu del grup és donar a conèixer l’Agenda dels infants i obrir diàlegs amb agents polítics i socials de la ciutat de Barcelona al voltant de les demandes i propostes dels nens i nenes per millorar el benestar de la infància.

Projecte relacionat

Programa relacionat

Programa relacionat

Participació de la infància i l’adolescència

A través de la línia de treball de “Participació dels infants i adolescents: les veus que hem d’escoltar i tenir en compte” acompanyem l’administració en projectes i canals de participació dels nens, nenes i adolescents.