Jornada de debat sobre la infància i l’adolescència amb noves diagnosis i retorn de l’Agenda dels infants

20/11/2018

Més de 200 persones han participat a la jornada  “La infància i l’adolescència a la ciutat: Present i futur”, que s’ha celebrat el 19 de novembre en el marc de la celebració del Dia internacional dels Drets dels Infants, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona amb el suport de l’Institut Infància i Adolescència. La jornada ha servit per presentar l’Observatori 0-17 BCN, compartir noves anàlisis, diagnosis i coneixement general sobre la infància i l’adolescència a la ciutat i compartir els reptes de ciutat per millorar la vida i els drets dels més de 245.000 nens, nenes i adolescents, que representen el 15% dels barcelonins.

Durant la jornada, diferents responsables de l’Ajuntament de Barcelona han explicat què ha fet i què està fent el consistori en relació a la infància i l’adolescència en els àmbits de les quatre taules temàtiques que s’han realitzat: pobreses i benestar; educació; salut; lleure educatiu, esport i joc.

En els següents enllaços podeu recuperar:

 

L’Observatori 0-17, una nova eina de gestió del coneixement per la ciutat prevista en el Focus Infància i Ciutadania 2017-2020

L’Observatori 0-17 BCN és una nova eina de la  ciutat que té per objectiu millorar el coneixement sobre les vides i els drets dels infants i adolescents de Barcelona per enfortir les polítiques locals que els afecten. El nou programa municipal, previst entre les actuacions del Focus Infància i Ciutadania: pla 2017-2020, és un instrument que permetrà, progressivament, fer seguiment, anàlisis i consultar dades sobre la infància i l’adolescència de Barcelona, amb visió integral i mirada prioritària a la major vulnerabilitat social i a les desigualtats. A més, contribuirà a analitzar els progressos en els drets i les oportunitats dels 245.144 nens, nenes i adolescents (de 0 a 17 anys) que viuen a Barcelona i que representen el 15% dels habitants.

 

Menys pobresa infantil i menys intensa que a Catalunya i amb una lleugera reducció de les situacions més severes

Durant la jornada, i en el marc de l’Observatori 0-17 BCN, s’han presentat noves dades de pobresa elaborades específicament per a la ciutat a partir de les Estadístiques Metropolitanes de Condicions de Vida IERMB-IDESCAT 2016-17. L’anàlisi confirma que la infància i l’adolescència són el grup d’edat econòmicament més vulnerable a la ciutat i que estem davant d’un problema social que no és nou ni conjuntural, que no és exclusiu de Barcelona ni comparativament més greu a la ciutat que al seu entorn.

Concretament s’han presentat l’informe de Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials de Barcelona amb problemàtiques d’extrema complexitat, així com els avenços de dos informes: l’informe de l’IERMB sobre pobresa infantil, amb les noves dades oficials actualitzades de la ciutat, i l’informe final del programa Parlen els nens i nenes elaborat per l’Institut Infància i Adolescència. Tots dos es presentaran properament.

En aquest sentit, durant la taula de pobreses, s’ha destacat que no només cal blindar les poques ajudes que hi ha en aquest àmbit, sinó, sobretot, que cal que totes les administracions es coresponsabilitzin en augmentar-les i a ponderar millor el fet de tenir infants o adolescents a la família a l’hora de poder rebre ajuts, donat que el fet de tenir fills incrementa significativament el risc de pobresa.

En aquest marc, la tinenta Laia Ortiz ha destacat les principals mesures de l’Ajuntament en aquest àmbit, que han suposat una inversió de més de 50 milions d’euros durant l’any 2017.

 

Millorar l’equitat i reduir la segregació escolar, reptes de les polítiques educatives a Barcelona

En la taula d’educació, s’ha parlat abastament de la necessitat de millorar l’equitat en l’educació en les seves diferents etapes (petita infància, de P3 a l’ESO i educació secundària postobligatòria) així com reduir la segregació escolar i les desigualtats pel que fa als resultats acadèmics al final de l’etapa d’escolarització obligatòria (molt dispars segons el tipus de centre i el districte) i en l’accés a l’educació secundària postobligatòria.

Per altra banda, s’ha fet especial èmfasi en la necessitat de prevenir i lluitar contra les situacions d’assetjament que hi ha a les escoles, una situació que els mateixos nens i nenes han identificat com un problema que els preocupa i que requereix d’actuacions decidides per eradicar-lo.

Concretament, en aquesta taula s’ha presentat l’avenç de l’informe d’Oportunitats Educatives 2018-2019 elaborat per l’Institut Infància i Adolescència que es estarà disponible a principis del 2019.

 

Promoció de la salut física i mental de nens, nenes i adolescents

En la taula de salut s’han repassat, d’una banda, algunes de les dades principals de l’enquesta FRESC i de l’Enquesta de salut de Barcelona, de l’Agència de Salut Pública. També s’han explicat les conclusions de diferents estudis d’IsGlobal sobre els efectes de la contaminació i la manca de verd a la ciutat no només en la salut i el benestar dels infants, sinó també en les seves capacitats cognitives.

S’han situat els cinc principals reptes en salut com són els condicionants socials de la salut i les desigualtats en salut entre els infants de diferents barris, la obesitat infantil i sedentarisme, la salut sexual i reproductiva, la salut mental i les addiccions com el pantallisme.

 

El joc i el lleure són un dret que cal garantir per a tots els infants de la ciutat

En la taula de lleure, esport i joc s’ha posat de manifest la importància de garantir que tots els infants de la ciutat, sigui quina sigui la seva condició i siguin del barri que siguin, puguin gaudir del dret al joc i de les activitats de lleure educatiu que afavoreixen el seu desenvolupament.

En el marc d’aquesta taula s’ha presentat una primera diagnosi de les oportunitats de joc a l’espai públic de la ciutat per part de Parcs i Jardins i l’Institut Infància i Adolescència; l’Enquesta d’associacionisme de lleure educatiu i la recent Enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar.

 

L’alcaldessa dóna resposta a les demandes dels nens i nenes per millorar el seu benestar

Per acabar la jornada, una quinzena de nois i noies del Grup Altaveu ha presentat l’Agenda dels Infants, que recull les 11 demandes i 115 propostes per millorar el benestar dels infants de Barcelona. Seguidament, tal com s’hi va comprometre el passat mes de juny durant la presentació de l’Agenda a l’Escola Cervantes de Barcelona, l’alcaldessa Ada Colau ha donat resposta a les seves demandes.

 

Alguns mitjans ja se n’han fet ressò

Diari ARA: Jugar entre els tentacles d’un pop a Sant Andreu

Betevé: Ada Colau demana que s’escoltin més els infants

EuropaPress: Barcelona inverteix 50 milions per reduir la pobresa infantil

Projecte relacionat

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.