Altaveu d’Infants, els nens i nenes de Barcelona prenen la paraula

L’Altaveu d’Infants és la tercera i última fase del programa municipal Parlen els nens i nenes, un programa de recerca i participació infantil impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i dut a terme per l’Institut Infància i Adolescència.

Els Altaveus d’Infants a les escoles i l’Altaveu d’Infants de la Ciutat són la culminació del procés de recerca i el punt àlgid pel que fa a la participació dels infants, ja que el seu encàrrec és donar a conèixer l’Agenda dels Infants i obrir diàlegs amb agents polítics i socials al voltant de les demandes i propostes dels nens i nenes de la ciutat per millorar el benestar de la infància.

Fases del programa Parlen els nens i nenes:

  • Enquesta de benestar subjectiu. Enquesta que responen 5.000 infants d’entre 8 i 11 anys de Barcelona a partir d’una mostra representativa i amb la implicació d’una seixantena d’escoles. És la única enquesta de la ciutat en què es pregunta directament als infants enlloc de preguntar a les persones adultes amb qui conviuen o en tenen cura.
  • Tallers participatius. A les mateixes escoles, es fan tallers per explicar els resultats de l’enquesta als nens i nenes amb l’objectiu que puguin cointerpretar-los i que, a partir d’aquest coneixement, facin propostes de millora del seu benestar.
  • L’Agenda dels infants i els Altaveus d’Infants (en un primer moment a les escoles i després a la ciutat): el coneixement generat s’analitza i sintetitza en una agenda de propostes, que els grups Altaveu d’Infants s’encarreguen de difondre. Els Altaveus d’Infants a les escoles (amb infants que han participat a l’enquesta i als tallers) la difonen i obren diàlegs amb la comunitat educativa; i, posteriorment, l’Altaveu d’Infants de la Ciutat (amb infants que han participat als Altaveus d’escola) s’encarrega de presentar-la i obrir diàlegs informats amb agents polítics i socials de Barcelona.

El primer Grup Altaveu va tenir lloc entre els anys 2018-2020 vinculat a l’Agenda dels Infants (1a edició). En aquests moments, s’està duent a terme la 2a edició del Parlen els nens i nenes i els diàleg giren al voltant de l’Agenda dels Infants (2a edició).

Amb el temps, el grup Altaveu s’ha anat configurant com una experiència de participació infantil a la ciutat innovadora i valuosa per la seva metodologia: no només es tracta de preguntar als infants, sinó que siguin ells mateixos els que traslladin el coneixement generat. No només fent presentacions o exposicions unidireccionals, sinó obrint un diàleg real, compartit i horitzontal amb les persones que tenen responsabilitats polítiques i socials, directament o indirecta vers la infància. Justament per aquest caràcter innovador, el grup Altaveu ha estat inclòs a la Guia de participació infantil de l’Ajuntament de Barcelona com una experiència destacada (pàgines 20-27).

La participació infantil, tal i com la defineix l’Ajuntament de Barcelona, és el procés d’implicació pel qual nens i nenes exerceixen els seus drets i assumeixen les seves responsabilitats com a membres actius i compromesos de la ciutat en què viuen. Per tal que la participació sigui autèntica cal que es garanteixi el reconeixement de les seves aportacions i el valor d’aquestes, així com la seva vinculació al territori, en diferents nivells de decisió, per aportar les seves idees, opinar, proposar, executar i/o valorar sobre els temes que els afecten tant a ells com a la seva comunitat.

Proveint canals i espais de participació a la infància avancem en la garantia del seu dret a ser escoltats i que les seves opinions siguin tingudes en compte (article 12 de la Convenció Internacional dels drets de l’Infant)

Equip de projecte: 

Emma Cortés (co-coordinació Altaveu d’Infants)
Laia Curcoll (co-coordinació Altaveu Infants, publicacions i comunicació)
Laura Torrella (dinamització Altaveu d’Infants)
Clara Presas (dinamització Altaveu d’Infants)
Adrià Santolalla (dinamització Altaveu d’Infants)
Mari Corominas (coordinació del programa Parlen els nens i nenes)
Laia Pineda (direcció)

Projecte per encàrrec de:

Àrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de Vida (Ajuntament de Barcelona)

En col·laboració amb:

Consorci d’Educació de Barcelona

El projecte a Twitter:

Per seguir les novetats del projecte:
#ParlenNensiNenes
#AgendaInfants
#BenestarInfància