Els Altaveus d’Infants a les escoles dialoguen amb mestres i famílies

02/02/2024

Comencen els diàlegs dels infants dels grups Altaveu a les escoles amb l’equip de Mestres i les famílies per a presentar l’Agenda dels infants i arribar a compromisos per a passar a l’acció.

Aquest segon trimestre els Altaveus d’Infants de les 13 escoles que participen de la 3a fase del programa Parlen els nens i nenes han iniciat els diàlegs amb la comunitat educativa per a presentar les propostes i idees que estan recollides a l’Agenda dels infants (2a edició). El passat més de novembre ja van començar a explicar l’Agenda dels infants als seus companys i companyes, i la van presentar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Barcelona, representat per Maria Eugènia Gay, la segona Tinenta d’Alcaldia i el Comissionat d’Infància Javier Rodríguez en un acte al Poliesportiu Municipal Camp del Ferro.

 

Participació, apoderament i incidència

Els diàlegs tenen com a objectiu, no només donar a conèixer les 11 demandes de l’Agenda, les 30 propostes i les més de 100 idees per a millorar el benestar dels infants, sinó arribar a un compromís conjunt (mestres i alumnat, i famílies i infants) per a emprendre alguna acció concreta a la seva escola. És a dir, es busca apoderar als infants per expressar les seves opinions a partir del coneixement que han generat ells mateixos (a partir de l’enquesta i els tallers participatius sobre el benestar de la infància) i també es busca generar incidència per tal que hi hagi canvis reals en aquells temes que els afecten.

 

Diàlegs amb el claustre i amb les famílies superant l’adultocentrisme

Després de dialogar amb els companys i companyes d’escola, els Altaveus d’Infants de les 13 escoles estan fent els diàlegs amb l’equip de mestres i també amb les famílies del centre. Els diàlegs comencen amb la projecció del vídeo sobre les 11 demandes de l’Agenda dels Infants i consten de dues parts, una primera en la qual els infants exposen el contingut que han triat per compartir, aquell que els és més significatiu per a ells i elles (1 o 2 demandes de l’Agenda) i una segona part en què les persones adultes exposen els dubtes, reflexionen sobre possibles propostes que poden tirar endavant, a la vegada que els mateixos infants expressen les seves opinions, responen les diferents qüestions que els plantegen i dinamitzen el diàleg.

L’objectiu, no sempre fàcil, és que es pugui fer una conversa horitzontal, on les persones adultes es desprenguin del seu rol “de poder” i escoltin als infants de tu a tu; sense donar-los consells o lliçons i situant les aportacions dels infants al nivell d’importància que li donarien a qualsevol aportació d’una altra persona adulta.

Està essent tot un repte, però tota la comunitat educativa s’hi està esforçant molt i surten moltes idees. Com a resultat dels diàlegs surten propostes concretes que animarem als centres educatius i a les famílies a tirar endavant.

Projecte relacionat

Altaveu d’Infants, els nens i nenes de Barcelona prenen la paraula

OBERT des de 2023 (1a edició, 2018-2020) | L’Altaveu d’Infants de la Ciutat és un grup d’una trentena de nois i noies d’entre 11 i 12 anys de tots els districtes de Barcelona. L’objectiu del grup és donar a conèixer l’Agenda dels infants i obrir diàlegs amb agents polítics i socials de la ciutat de Barcelona al voltant de les demandes i propostes dels nens i nenes per millorar el benestar de la infància.

Projecte relacionat

Programa relacionat

Programa relacionat

Participació de la infància i l’adolescència

A través de la línia de treball de “Participació dels infants i adolescents: les veus que hem d’escoltar i tenir en compte” acompanyem l’administració en projectes i canals de participació dels nens, nenes i adolescents.