Presentem l’Agenda dels infants als districtes de la ciutat

15/02/2024

A banda de presentar l’Agenda, els hem convidat als diàlegs amb els infants dels Altaveus a les escoles. També hem pogut establir un espai per compartir i interpretar tant les dades de benestar subjectiu com les dades clau de l’Observatori 0-17 BCN amb mirada de districtes.

L’equip de l’Institut Infància i Adolescència i el de Promoció de la Infància de l’Ajuntament de Barcelona hem presentat l’Agenda dels infants a l’equip tècnic dels districtes de la ciutat per tal que en tinguin coneixement i puguin tenir en compte les demandes dels nens i nenes en el marc de les seves actuacions i prioritats. A més de convidar-los als diàlegs que els infants estan duent a terme des de les escoles amb la comunitat educativa, concretament als diàlegs amb el claustre i les famílies.

Ha estat en el marc d’una sessió de treball a la seu de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, el dijous 8 de febrer, que ha obert el cap del departament de Promoció de la Infància, Carles Gil. La sessió ha comptat amb l’assistència de gairebé tots els districtes, i igualment tots estaran al dia dels propers passos. Aquest espai ha permès compartir algunes dades de benestar subjectiu on queden reflectides les diferències territorials de la ciutat de Barcelona, com ara la satisfacció global amb la vida, la percepció de seguretat al barri o la participació en sentit ampli; i ha servit perquè els tècnics dels districte comparteixin uns primers punts de vista sobre els possibles motius i implicacions d’aquestes desigualtats.

La sessió ha servit també per presentar l’Observatori 0-17 BCN i l’experiència en l’elaboració dels informes de dades clau d’infància i adolescència als districtes. Conjuntament, s’ha valorat positivament que la ciutat compti amb un instrument propi que integri i sintetitzi les dades clau de caràcter objectiu i subjectiu de la ciutat i a nivell territorial.

Projecte relacionat

Altaveu d’Infants, els nens i nenes de Barcelona prenen la paraula

OBERT des de 2023 (1a edició, 2018-2020) | L’Altaveu d’Infants de la Ciutat és un grup d’una trentena de nois i noies d’entre 11 i 12 anys de tots els districtes de Barcelona. L’objectiu del grup és donar a conèixer l’Agenda dels infants i obrir diàlegs amb agents polítics i socials de la ciutat de Barcelona al voltant de les demandes i propostes dels nens i nenes per millorar el benestar de la infància.

Projecte relacionat

Programa relacionat

Programa relacionat

Participació de la infància i l’adolescència

A través de la línia de treball de “Participació dels infants i adolescents: les veus que hem d’escoltar i tenir en compte” acompanyem l’administració en projectes i canals de participació dels nens, nenes i adolescents.