Dades clau d’infància i adolescència als districtes

En motiu de l’aprovació del Pla d’Infància de Barcelona 2021-2030 i de la necessitat de tenir una mirada específica i acurada sobre la situació de la infància i l’adolescència als districtes amb major vulnerabilitat, l’Ajuntament de Barcelona encarrega 3 informes de districte.

L’exercici d’aquest laboratori consisteix en aterrar als districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí les dades que es recullen i s’analitzen a través del Sistema d’Indicadors d’Infància i Adolescència a Barcelona (SIIIAB).

Una de les 70 actuacions del Pla d’infància és l’actuació “Plans territorials de districte per combatre les situacions de vulnerabilitat en la infància”. Aquesta actuació està prevista pels districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí pel període 2021-2023 i aquest laboratori de recerca vol assentar millors bases per tal que els responsables polítics i tècnics del districte puguin identificar les principals accions en les quals focalitzar-se a fi de millorar les vides i els drets dels infants i adolescents del seu districte.