Presentem 3 informes que aterren el Dades clau d’infància i adolescència a nivell de districte: Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí

26/03/2023

Aquest 23 de març ha tingut lloc la presentació dels informes Dades clau d’infància i adolescència 2021 als districtes per part de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona a diversos consellers de districte de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí. Els informes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí es basen en la darrera edició de l’informe de ciutat Dades Clau d’Infància i Adolescència a Barcelona, que presenta i analitza amb caràcter anual les dades d’infància i adolescència a la ciutat de Barcelona, a partir del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència de Barcelona (SIIIAB) del programa municipal Observatori 0-17 BCN.

Amb aquests informes es vol contribuir a la diagnosi de la realitat, una peça clau que, juntament amb el recull de serveis i recursos del territori, així com de la participació de tots els actors implicats, permetrà fonamentar les decisions i estratègies que des del districte es decideixi emprendre en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

Els informes responen a una de les actuacions previstes en el Pla d’infància 2021-2030. Reptes i actuacions per millorar la vida i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona, aprovat l’any 2021 per part de l’Ajuntament de Barcelona. Concretament, entre les seves 70 accions, el Pla d’infància incorpora l’actuació “Plans territorials de districte per combatre les situacions de vulnerabilitat en la infància”, prevista pels districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí pel període 2021-2023. Aquesta actuació vol assentar millors bases per tal que els responsables polítics i tècnics del districte puguin identificar les principals accions en les quals focalitzar-se a fi de millorar les vides i els drets dels infants i adolescents del seu districte.

Projecte relacionat

Dades clau d’infància i adolescència als districtes

OBERT (des de 2021) | Laboratori que consisteix en aterrar als districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí les dades que es recullen i s’analitzen a través del Sistema d’Indicadors d’Infància i Adolescència a Barcelona.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.