Tornen els diàlegs amb el protagonisme del infants del Grup Altaveu

18/12/2019

Aquest més de desembre s’ha reactivat el Grup Altaveu, el grup de nois i noies que han rebut l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona de presentar l’Agenda dels Infants i obrir diàlegs al voltant de les 11 demandes i 115 propostes que s’hi recullen.

L’Agenda dels infants es desprèn del programa municipal Parlen els nens i nenes impulsat per l’Àrea de Drets Socials i per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona i d’un procés de recerca d’ampli abast social i territorial en el qual, l’any 2017, es van enquestar 4.000 nens i nenes de 10 a 12 anys dels 10 districtes de la ciutat.

El Grup Altaveu es va constituir el juny del 2018 i al llarg de la tardor del 2018 va establir diàlegs amb el Consell Municipal de Benestar Social i l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, amb els grups polítics municipals, amb el govern de la ciutat i la ciutadania en el marc d’una jornada sobre infància i adolescència i amb el Consell de Ciutat, el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona. El principal valor d’aquests diàlegs amb representants polítics, tècnics i socials de la ciutat és que s’estableixen des del protagonisme dels infants i amb les seves perspectives pròpies.

El compromís dels nois i noies del Grup altaveu és molt alt, ja que els nois i noies del Grup Altaveu es van incorporar al programa municipal amb 11 i 12 anys contestant l’enquesta sobre benestar subjectiu, després van participar als tallers d’anàlisi de resultats i propostes d’actuació, i ara que n’estan a punt de fer 14 , han dit que sí a la proposta que els hem llançat des de l’Institut Infància i Adolescència per seguir representant als 4.000 nois i noies de 10 i 12 anys que van fer propostes per a millorar el benestar dels nens i nenes de la ciutat.

En aquests moments estan preparant un nou diàleg amb els grups municipals i els  representants polítics del nou mandat, previst per mitjans de gener. Els nois i noies els presentaran les seves prioritats d’acció, tot demanant als representants de cada grup municipal que en facin una valoració en clau de rellevància política i de viabilitat, per donar-los resposta en l’actual mandat 2019-2023. L’objectiu és clar: generar un compromís polític i ciutadà perquè el benestar dels infants sigui una prioritat a l’agenda política de la ciutat.

Projecte relacionat

Altaveu d’Infants, els nens i nenes de Barcelona prenen la paraula

OBERT des de 2023 (1a edició, 2018-2020) | L’Altaveu d’Infants de la Ciutat és un grup d’una trentena de nois i noies d’entre 11 i 12 anys de tots els districtes de Barcelona. L’objectiu del grup és donar a conèixer l’Agenda dels infants i obrir diàlegs amb agents polítics i socials de la ciutat de Barcelona al voltant de les demandes i propostes dels nens i nenes per millorar el benestar de la infància.

Projecte relacionat

Programa relacionat

Programa relacionat

Participació de la infància i l’adolescència

A través de la línia de treball de “Participació dels infants i adolescents: les veus que hem d’escoltar i tenir en compte” acompanyem l’administració en projectes i canals de participació dels nens, nenes i adolescents.