Comencem els Altaveus a les escoles amb l’Agenda dels Infants

11/10/2023

Comencem els Altaveus d’infants a les escoles perquè diferents grups de nens i nenes presentin l’Agenda dels infants (2a edició) a la seva comunitat educativa. Es tracta de la tercera fase del programa municipal de recerca i participació infantil Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona i suposa una novetat respecte la 1a edició de programa, com a fase prèvia a la constitució del grup Altaveu d’Infants de la Ciutat. L’objectiu d’aquesta fase és que els infants obrin diàlegs al voltant del seu benestar a partir de les seves demandes i propostes amb el seu entorn més proper.

 

Diàlegs amb mestres, famílies i altres infants

Així, doncs, nens i nenes de 14 escoles de la ciutat de Barcelona (almenys una per districte i amb una representativitat adequada per titularitat i context del centre) estan començant a treballar i reflexionar sobre l’Agenda dels Infants, un document que es farà públic el 21 de novembre, després que aquests mateixos infants l’hagin presentat a l’alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, com a màxim responsable municipal. La presentació del 21 de novembre forma part del programa d’activitats de la Barcelona Capital Europea de la Democràcia 2023-2024, com a reconeixement de l’escolta als infants que suposa el programa Parlen els nens i nenes.

Com a Altaveu d’infants a cada escola, els nens i nenes tenen l’encàrrec de presentar l’Agenda i obrir diàlegs al voltant de les demandes i propostes que s’hi recullen en tres sessions de de diàleg: amb els altres nens i nenes de l’escola, amb el claustre i amb les famílies. Amb l’acompanyament d’un equip especialitzat (Salut i Educació Emocional), en aquestes sessions de diàleg s’arribarà a diferents compromisos per tal d’avançar en les demandes i propostes dels infants per millorar el seu benestar. De les 14 escoles, 10 reben el suport directe de l’equip (1 per districte), mentre que 4 realitzen el projecte des de la seva autonomia per tal de poder testar la metodologia del procés.

És important tenir present que després dels Altaveus d’infants a les escoles es constituirà el grup Altaveu d’infants de la Ciutat. Aquest grup, que estarà format per infants participants dels 14 Altaveus a les escoles, tindrà l’encàrrec d’iniciar diàlegs amb agents polítics, socials i territorials de la ciutat de Barcelona durant el curs 2024-25 (per exemple: grups polítics municipals, consells municipals i xarxes de ciutat, districtes…).

 

Seguim generant coneixement

Per garantir que es tracta d’un procés participatiu ètic i responsable amb els infants, els Altaveus a les escoles compten amb una estratègia de seguiment i avaluació, que inclou una comunicació adequada amb els infants i que puguin conèixer els resultats de la seva participació; una participació que ja va començar quan els infants van respondre l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (curs 2021-2022) i quan van fer els tallers participatius (curs 2022-23) per a l’elaboració de l’Agenda dels infants.

En aquest sentit, és rellevant destacar que la posada en pràctica dels Altaveus d’Infants a les escoles permetrà avançar en el coneixement al voltant de la participació de la infància, ja que el seguiment i avaluació que se’n farà (i que esperem recollir en un futur informe sobre el desenvolupament i resultats) permetran orientar la 3a edició del Parlen els nens i nenes, així com altres experiències participatives als centres educatius en sentit ampli.

Projecte relacionat

Programa relacionat