El Grup Altaveu presenta l’Agenda dels infants als grups municipals del nou mandat

21/01/2020

El Grup Altaveu s’ha reactivat coincidint amb l’inici del nou mandat municipal, amb l’objectiu d’explicar i debatre amb els representants polítics de la ciutat les demandes i propostes que fan els infants per tal de millorar el seu benestar.

El Grup Altaveu, que actualment està conformat per 10 nois i noies de 6 districtes de la ciutat, ha tingut un debat fluid i directe amb representants de tots els grups municipals del consistori i, també, amb la regidora d’infància Marga Marí-Klose i la comissionada d’Educació Maria Truñó.

Després de visionar aquest breu vídeo de presentació de l’Agenda dels infants, els nois i noies han explicat als representants polítics quines són les demandes dels nens i nenes per a millorar el seu benestar prioritzant 5 de les 11 demandes de l’Agenda dels infants: tenir més temps per gaudir amb la família; menys temps d’estudi i més temps lliure per jugar i estar amb els amics i amigues; sentir-nos més segurs i segures i rebre més suports quan tenim problemes; lluitar decididament contra el bullying i prevenir-lo; i poder fer més coses a l’aire lliure en una ciutat més verda.

Els polítics, per la seva banda, n’han pres bona nota i han compartit reflexions i experiències personals al voltant d’aquestes cinc temàtiques que plantejaven els infants, connectar-les amb alguns dels projectes o programes municipals que en l’actualitat ja s’estan desenvolupant o que hi ha previsió de fer-ho durant el mandat.

La regidora d’Infància ha emplaçat el grup a repetir sessions com aquesta per tal de seguir debatent i aprofundir en el debat sobre altres demandes i propostes dels infants recollides a l’Agenda que no es van poder discutir. De fet, una de les peticions de la comissionada d’Educació ha estat aprofundir en aquelles demandes i propostes que tenen a veure amb l’escola, com un dels àmbits en què els infants passen més temps. Per exemple, ha posat atenció en la necessitat de comprendre què significa el fet que 1 de cada 4 infants digui que no se sent prou segur a l’escola, i de saber què hi ha darrera aquesta manca de seguretat i si va més enllà del bullying o no.

El Grup Altaveu és un grup de nois i noies de 13 anys, que han estat implicats en tots les fases del projecte Parlen els nens i nenes: des de l’enquesta (que van respondre quan feien 5è de primària), passant pels tallers participatius i de cointerpretació de resultats (quan feien 6è) i fins a la presentació de l’Agenda dels infants (quan ja feien primer d’ESO i en l’actualitat, que estan a 2n d’ESO).

Projecte relacionat