Primers resultats de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància de Barcelona

13/11/2017

Els nens i nens de Barcelona volen més temps per ells i guanyar en autonomia personal. Així es desprèn de l’enquesta que van respondre 3.971 nens i nenes de 10 a 12 anys de Barcelona en el marc del projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona. Tant l’informe dels primers resultats de l’enquesta com el resum executiu estan disponibles a través de la mediateca i han estat presentat en roda de premsa per part de la Tinenta de Drets Socials, Laia Ortiz, la directora de l’Institut Infància i Adolescència, Maria Truñó i la coordinadora del projecte, Laia Pineda.

Unes orelles especials

Els primers resultats de l’enquesta confirmen l’existència del que s’anomena biaix de l’optimisme vital, un fenomen pel qual els infants tendeixen a respondre més positivament que els adults. Aquestatendència s’ha demostrat abastament en el projecte internacional Children’s Worlds en la qual s’emmarca Parlen els nens i nenes, i elsa nens i nenes de Barcelona no en són cap excepció

3 de cada 10 infants no estan prou satisfets amb la seva vida

L’enquesta mostra que 3 de 10 infants de Barcelona no estan prou satisfets amb la seva vida. El  69% dels nens i nenes de la ciutat ha dit que està totalment satisfet amb la seva vida en global, però  el 31% restant manifesta no estar-ho prou. De tots els infants enquestats, un 8% expressa estar poc o gens satisfet amb la seva vida.

Per altra banda, els àmbits en què els infants es mostren menys satisfets són el temps lliure i l’autonomia que tenen. Així, 5 de cada 10 infants diuen no estar prou satisfets ni amb la quantitat de temps que tenen ni amb el seu grau d’autonomia, mentre que 4 de cada 10 no ho estan amb la seva vida d’estudiant i l’ús del seu temps. Altres aspectes on un gruix important d’infants expressen no estar prou satisfets (3 de cada 10) són el barri on viuen, els companys i companyes de classe i com els escolten les persones adultes.

Retorn i procés participatiu a les escoles

Amb la presentació dels primers resultats de l’informe s’inicia també la segona fase del projecte: el retorn de resultats a les escoles i el procés participatiu amb els infants per tal que els nens i nenes coneguin i interpretin els resultats inicials i facin propostes d’actuació que ajudin a millorar el seu benestar.

En aquest sentit, la participació de 4.000 nens i nenes al projecte ha estat important no només pel rigor metodològic i la robustesa en les dades, sinó també per l’abast social que representa, ja que significa que el 15% del total de nens i nenes d’entre 10 i 12 anys de la ciutat han estat preguntats i escoltats sobre com se senten respecte diversos aspectes de les seves vides i també sobre què i com consideren que hauríem de fer per millorar el seu benestar.

A finals d’aquest curs escolar es publicarà l’informe final del projecte que inclourà tant l’anàlisi aprofundida dels resultats com l’agenda de propostes d’actuacions sorgides del procés participatiu amb els nens i nenes.

Podeu recuperar el vídeo íntegre de la presentació en roda de premsa.

 

Els mitjans se’n fan ressò
A continuació trobareu el resum de totes les aparicions als mitjans de comunicació i també un recull d’aquelles més destacades:

Recull de totes les aparicions als mitjans (presentació de primers resultats)

Premsa escrita:
Televisió: 
Ràdio: 
El Matí de Catalunya Ràdio: Enquesta als nens i nenes de Barcelona (minut 27)
Premsa online: 

Projecte relacionat