Revista Barcelona Societat: Parlen els nens i nenes

2020 Article

“Parlen els nens i nenes, una eina de ciutat per conèixer i millorar el benestar de la infància, des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme” és el títol de l’article que es publica al número 24 de la revista Barcelona Societat. L’article, que està inclòs com un exemple de bona pràctica dins l’apartat “experiències” de la revista, el signen les investigadores del Parlen, Mari Corominas i Marta Curran, i la directora de l’Institut Infància i Adolescència, Laia Pineda.

Podeu descarregar l’article a través d’aquesta Mediateca o bé consultar tota la Revista Barcelona Societat.

Projecte relacionats

Programa relacionat