Reflexions, reptes i experiències al voltant de la participació infantil en les polítiques públiques

16/11/2020

Des de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona hem participat a la jornada Experiències Innovadores de Participació dels Infants, organitzada pel Departament de Promoció de la Infància de l’Ajuntament de Barcelona el passat dimecres 11 de novembre.

 

La importància de promoure la participació des de les administracions

La directora de l’Institut Laia Pineda ha participat a la 1a taula de debat sobre administració públic i participació infantil, juntament amb el cap del Departament de Promoció de la Infància, Carles Gil, i la directora de l’Àrea d’Innovació del Consorci d’Educació de Barcelona, Rosana Fernández.

Hi va haver un ampli acord sobre el fet que ja fa anys que disposem d’un ampli marc legal que reconeixen el dret dels infants a ser escoltats i que les coses que ens diguin es tinguin en compte (Convenció dels Drets de l’Infant en el seu article 12, la LDOIA 14/2010, la pròpia carta municipal de Barcelona) També es va reconèixer l’important esforç de molts serveis municipals que han impulsat, al si dels seus serveis i activitats, experiències de participació amb infants. La guia Impulsem la participació dels infants en els serveis i projectes municipals va ser reconeguda per molts dels ponents com un bon material de referència.

 

Dues experiències de participació impulsades per l’Institut

En la segona part de la jornada, l’Institut Infància i Adolescència ha presentat dues experiències de participació que hem dut a terme. En l’àmbit de les experiències vinculades amb urbanisme, Emma Cortés, coordinadora de projectes de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, va presentar l’Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents, i en l’àmbit de les experiències vinculades amb la governança, la Clàudia Vallvé, dinamitzadora del Grup Altaveu de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, va presentar el Grup Altaveu i el procés de difusió i diàleg dels nois i noies del grup amb diferents representants de la ciutat. A través d’un video, els nois i noies van explicar de primera mà, com valoraven l’experiència.

 

Orientacions, claus i reptes per avançar en la participació infantil 

En la tercera i última taula de debat de la jornada, les professores de la UB i expertes en participació infantil Ana Novella i Asun Llena van desplegar un interessant debat sobre les claus i reptes per avançar en la participació infantil en el que van destacar que s’ha fet molt camí en els últims anys, però encara queda feina per fer en la construcció d’un horitzó compartit a la ciutat a on els nens i nenes hi participin com a ciutadans actius d’igual a igual amb qualsevol altre ciutadà.

Cal canviar la mirada que tenim de la infància i l’adolescència, aprendre a fer les coses de manera diferent, garantir els recursos i educar els infants perquè puguin incorporar el seu rol de ciutadans i la seva participació activa durant la infància, sense haver d’esperar que algú els en doni permís.

Novella i Llena han assenyalat 6 reptes en participació infantil, que han quedat molt ben recollides en aquest fil de Twitter i que resumim a continuació:

  1. Que hi hagi una perspectiva de la infància al centre de les polítiques públiques, i que aquesta perspectiva adquireixi la mateixa força i importància que ha tingut la perspectiva de gènere
  2. Ser capaços de veure la infància des de tots els àmbits. Totes les polítiques els afecten, i per tant haurien de ser part de tots els processos polítics col·lectius en tots els sectors i àmbits de la vida. Com un agent actiu en tots els processos de presa de decisions.
  3. Donar resposta a les propostes i demandes que ens fan els infants, visibilitzant els avanços, amb incidència i transcendència.
  4. Incorporar als infants en la materialització de les propostes. Els nens i les nenes també són responsables de posar en pràctica les actuacions que proposen. El cicle del canvi s’ha de fet amb els implicats, i els nens i nenes també s’han d’implicar en aquest canvi.
  5. Garantir la sostenibilitat i continuïtat dels projectes de participació: que hi hagi un manteniment, que estiguin als pressupostos, que es faci un seguiment, que permetin la continuïtat dels projectes independentment de la persona o l’equip que hi hagi al davant
  6. Progressivitat. Els drets són progressius i els projectes han d’anar incorporant als nens i nenes per que es puguin apropiar dels projectes, que siguin capaços de gestionar-los.

Vídeo íntegre de la jornada:

Projecte relacionat

Projecte relacionat

Programa relacionat

Participació de la infància i l’adolescència

A través de la línia de treball de “Participació dels infants i adolescents: les veus que hem d’escoltar i tenir en compte” acompanyem l’administració en projectes i canals de participació dels nens, nenes i adolescents.