Ens adherim al manifest del Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya

20/11/2021

El Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC), l’òrgan consultiu i de participació infantil i adolescent de la Generalitat de Catalunya en què hi participen un centenar d’infants i adolescents d’entre 8 i 17 anys, emet cada any un manifest coincidint amb el dia en què es commemoren els Drets dels Infants, el 20 de novembre. Aquest 2021, el manifest i les reclamacions dels infants i adolescents tenen a veure amb la promoció de la salut mental en la infància, una qüestió de la qual, diuen, “no se’n parla prou i és molt rellevant”. Des de l’Institut Infància i Adolescència hem formalitzat la nostra adhesió al manifest per tal que la veu dels infants sigui més escoltada i sigui tinguda en compte en la presa de decisions que els afecten..

En el seu Manifest en defensa dels drets dels infants i adolescents de Catalunya, els infants i adolescents del CNIAC reclamen que tothom pugui gaudir d’un bon estat mental (en especial els infants i adolescents, justament pel fet d’estar en una època de creixement i aprenentatge) i aborden quines són les circumstàncies que, al seu parer, posen més en risc la seva salut mental.

Les qüestions que aborden en el manifest estan directament connectades amb els temes que els infants i adolescents de la ciutat de Barcelona han fet aflorar com a preocupacions i demandes a través de diferents processos de participació com ara el programa Parlen els nens i nenes.

Així doncs, els infants i adolescents de Catalunya coincideixen a situar en primer terme la necessitat de tenir un bon entorn relacional, tant a nivell familiar com d’amistats, per tal de poder sentir-se a gust i satisfets amb la vida. Aquesta era, justament, la primera de les 11 demandes de l’Agenda dels infants que va sorgir arran de la primera edició del Parlen els nens i nenes. En segon lloc comparteixen la reflexió entorn a la importància de l’escola/institut i tot el que en ella hi passa en el seu benestar i aborden qüestions com ara els tipus d’aprenentatges que hi fan, el volum de feines i deures, la necessitat de suport i acompanyament emocional per part del professorat i la seva voluntat de poder opinar i aportar els punts de vista propis sobre tot el que té a veure amb l’escola. Totes elles, són qüestions que també van emergir del Parlen els nens i nenes i que es recullen en l’Agenda dels infants. D’altra banda, els infants i adolescents mostren la seva preocupació per tres temes rellevants com són les desigualtats econòmiques i les discriminacions, especialment les derivades de la violència de gènere i la LGTBIfòbia. A més, es mostren molt preocupats per la inseguretat que poden generar les xarxes socials i l’augment del ciberbullying.

 

Davant d’aquestes preocupacions, els infants i adolescents demanen:

  • Garantir les necessitats bàsiques, l’alimentació i l’habitatge de totes les famílies
  • Garantir l’atenció psicològica de forma gratuïta per a tots els infants i adolescents
  • Promoure en l’entorn escolar l’educació per a l’ús sa i responsable de lestecnologies de la comunicació, les xarxes socials, videojocs, etc.
  • Desenvolupar i potenciar l’ensenyament en la diversitat (de gènere, cultural, etc.) igarantir espais lliures de discriminació envers cap infant o adolescent.
  • Sentir-nos estimats i valorats per com som per part del professorat, les famílies i laresta de persones del nostre entorn.
  • Assegurar que els infants i adolescents tinguin més estones de lleure
  • Promoure un sistema educatiu on es tinguin en compte els interessos de l’alumnati es potenciï el suport emocional

Moltes d’aquestes demandes concretes estan recollides, a nivell de ciutat, en el recentment aprovat Pla d’infància i adolescència de Barcelona. El Pla es planteja 23 reptes en els quals la ciutat s’haurà de focalitzar per tal de transformar-la perquè sigui una lloc millor per viure-hi la infància i l’adolescència. Ens alegra que els reptes de ciutat que recull el pla contingui les inquietuds que els infants del CNIAC assenyalen al seu manifest. Totes les institucions i entitats compromeses amb la infància i l’adolescència a la ciutat tenim el deure de vetllar perquè a través de les actuacions del nou Pla d’Infància siguem capaços superar els reptes actuals i garantir més i millor els drets reconeguts a tots i cada un dels nens i nenes de la nostra ciutat.

Projecte relacionat

Projecte relacionat