INFORME PARLEN ELS NENS I NENES: EL BENESTAR SUBJECTIU DE LA INFÀNCIA A BARCELONA

2019 Informe

Informe de resultats del programa municipal Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona. L’informe es realitza en base als documents d’anàlisi en profunditat tant de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància (EBSIB 2017) resposta per 4.000 nens i nenes, com dels tallers participatius, a on més de 2.000 infants varen donar importants claus de lectura i interpretació dels resultats de l’enquesta.

L’informe s’estructura en cinc àmbits de benestar de la vida dels infants: l’àmbit personal, familiar, escolar, el barri i entorn i els factors socials i culturals de la nostra ciutat. Al final de cada àmbit, es vinculen els resultats de la recerca amb les 11 demandes de l’Agenda dels infants i les 115 propostes amb què els nens i nens de la ciutat pensen que és possible millorar el seu benestar.

Al final de l’informe, els principals resultats del Parlen els nens i nenes es sintetitzen en 10 grans troballes sobre el benestar subjectiu i en una alerta sobre la necessitat d’escoltar les dades proveïdes pels infants amb unes “orelles especials”.

Projecte relacionats

Programa relacionat