INFORME PARLEN ELS NENS I NENES: EL BENESTAR SUBJECTIU DE LA INFÀNCIA A BARCELONA

2019 Informe

Informe de resultats del programa municipal Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona. L’informe es realitza en base als documents d’anàlisi en profunditat tant de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància (EBSIB 2017) resposta per 4.000 nens i nenes, com dels tallers participatius, a on més de 2.000 infants varen donar importants claus de lectura i interpretació dels resultats de l’enquesta.

L’informe s’estructura en cinc àmbits de benestar de la vida dels infants: l’àmbit personal, familiar, escolar, el barri i entorn i els factors socials i culturals de la nostra ciutat. Al final de cada àmbit, es vinculen els resultats de la recerca amb les 11 demandes de l’Agenda dels infants i les 115 propostes amb què els nens i nens de la ciutat pensen que és possible millorar el seu benestar.

Al final de l’informe, els principals resultats del Parlen els nens i nenes es sintetitzen en 10 grans troballes sobre el benestar subjectiu i en una alerta sobre la necessitat d’escoltar les dades proveïdes pels infants amb unes “orelles especials”.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo…

Programa relacionat

Projecte relacionat