Una tesi doctoral a partir del Parlen els nens i nenes

20/10/2020

La Mari Corominas ha obtingut una qualificació d’excel·lent cum laude per la seva tesi doctoral “La rellevància de l’experiència relacional per al benestar subjectiu de la infància: anàlisi de l’entorn familiar, escolar i local”. Corominas, que ha defensat la seva tesi en un acte online aquest dimarts 13 d’octubre de 2020, l’ha realitzat a partir del programa “Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona” i com a investigadora predoctoral de la Universitat de Girona (UdG) i de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

La tesi parteix del dret de l’infant d’ésser adequadament escoltat, ja que justifica l’anàlisi del benestar subjectiu de la infància per afavorir que es tinguin en compte les avaluacions cognitives i afectives que els infants fan sobre les seves vides, les circumstàncies que afecten les seves vides i els contextos on viuen. S’analitzen les experiències relacionals més rellevants per al benestar subjectiu de la infància a partir de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB) de l’any 2017, la qual s’emmarca dins el programa Parlen els nens i nenes i forma part de “l’Observatori 0-17 BCN, vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat”.

En la tesi, s’identifiquen tres conclusions principals: la importància de sentir-se adequadament escoltat per les persones adultes i gaudir de temps en família, la importància de les escoles en la confiança de rebre suport dels companys/es en cas de problemes i, per últim, la importància dels entorns de joc per afavorir el benestar subjectiu de la infància. Al mateix temps, es posa de manifest que l’experiència relacional és un factor rellevant del benestar subjectiu de la infància per comprendre l’impacte de les desigualtats socials en la qualitat de vida de la infància i la societat en general.

La tesi de la Dra. Mari Corominas ha estat supervisada per la Dra. Mònica González-Carrasco i el Dr. Ferran Casas, de l’Equip de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida (ERIDIQV), dins l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV) de la UdG. El tribunal de la defensa de la tesi va estar format per la Dra. Marisol Lila (Universitat de València) com a presidenta, la Dra. Sara Malo (UdG) com a secretària i el Dr. Xavier Oriol (Universidad Andrés Bello, de Xile) com a vocal. Properament, la tesi es publicarà al Repositori Digital de la UdG (anomenat DUGiDocs), el repositori cooperatiu de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i, també, la base de dades de tesis doctorals TESEO del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Projecte relacionat