Observatori 0-17 BCN

L’Observatori 0-17 BCN, vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat és una eina de l’Ajuntament de Barcelona per analitzar, fer seguiment i consultar dades relatives a la infància i l’adolescència de la ciutat.

És un instrument que, amb visió integral i mirada prioritària cap a les situacions de més vulnerabilitat social, fa possible més i millor generació de coneixement sobre les vides i els drets dels infants i adolescents de la ciutat i sobre les principals polítiques que els afecten.

Accedeix al document de presentació del projecte en aquest enllaç.

L’Observatori respon a tres motivacions principals:

  1. L’interès superior de l’infant: Perquè partim del dret a l’interès superior de l’infant que comporta vetllar per les seves necessitats amb una atenció prioritària (Convenció Drets de l’infant NNUU, 1989)
  2. Trencar el cicle de desigualtats: Perquè apostem per la igualtat d’oportunitats i per trencar el cicle de desigualtats socials des de l’etapa estratègica del cicle vital per a les trajectòries futures i per a la cohesió social (Recomanació europea Invertir en infància, 2013)
  3. Conèixer per millorar les polítiques: Perquè necessitem generar coneixement i major comprensió sobre les vides dels nens, nenes i adolescents, especialment dels qui estan en situacions de més vulnerabilitat social, sistematitzant i analitzant dades significatives per orientar i avaluar les polítiques públiques que els afecten (Observacions Comitè Drets Infant NNUU a Espanya 2018)

Línies de treball:

  1. Sistema d’indicadors: Disseny i coordinació d’un sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència de Barcelona, en obert i amb informe anual de dades clau.
  2. Estudis i recerques: Elaboració d’estudis a partir de recerques, avaluacions i/o explotacions específiques d’enquestes amb una doble dimensió diagnòstica i propositiva per orientar polítiques locals.
  3. Dades en obert: Posada en obert de fitxers de microdades d’enquestes de ciutat relatives a la infància i l’adolescència (al Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el nou reglament) per avançar en la transparència de les entitats públiques i afavorir la generació de nou coneixement sobre la infància i l’adolescència a la ciutat
    Enquestes disponibles: Baròmetre d’infància i famílies a Barcelona (2014)
    Properament: Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (2017)

Equip de projecte:

Laia Pineda (direcció)
Maria Truñó (direcció 2016-2019)
Laia Pineda (coordinació 2016-2019)
Adrián Zancajo (disseny i anàlisi de dades del sistema d’indicadors)
Mari Corominas (suport tècnic i anàlisi de dades)
Miryam Navarro (avaluació qualitativa Fons 0-16)
Xavier Martínez-Celorrio (anàlisi de dades de famílies amb infants de l’enquesta de serveis socials)
Toni Marín  (explotació de les dades de famílies amb infants de l’enquesta de serveis socials)

Projecte per encàrrec de: 

Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

Amb la col·laboració de:

Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)

Per seguir les novetats del projecte a Twitter:

#Observatori017Bcn