Observatori 0-17 BCN

L’Observatori 0-17 BCN, vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutatés un programa municipal de coneixement que ens encarrega l’Ajuntament de Barcelona i que aporta dades i anàlisis sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència a la ciutat i les polítiques que els afecten.

Aquest programa es fonamenta en tres raons principals:

 • La necessitat d’analitzar com viuen els nens, nenes i adolescents amb una mirada integral per garantir el principi de l’interès superior de l’infant en les decisions públiques locals i fer avançar els seus drets (Convenció Drets infant NNUU, 1998)
 • La infància com a etapa estratègica del cicle vital en la que cal apostar i invertir per tal de trencar el cicle de desigualtats i afavorir la igualtat d’oportunitats (Recomanació UE Invertir en infància, 2013)
 • La necessitat d’orientar millor i avaluar les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència en base a evidències i a comprendre millor les vides diverses i desiguals de tots els nens, nenes i adolescents (Observacions Comitè Drets Infant NNUU a Espanya 2018)

S’estructura en dos grans eixos de treball:

 1. DADES CLAU D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: Amb l’objectiu de millorar la comprensió sobre les condicions de vida dels infants i adolescents, es publica l’informe anual Dades Clau d’Infància i Adolescència a Barcelona, a partir de l’anàlisi de dades del Sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència de Barcelona (SIIIAB) que, en aquests moments, recull 150 indicadors provinents de 28 fonts d’enquestes i registres administratius facilitades per 19 serveis municipals i institucions públiques. En l’actualitat s’està treballant en un visor de dades en obert en el que, sempre que les dades ho permetin, es desagregaran els indicadors per territori, sexe, nacionalitat i grups d’edat. El visor haurà de permetre analitzar tendències, avenços i retrocessos en els principals indicadors d’infància.
  Més informació del Dades clau d’infància i adolescència
  .
 2. LABORATORIS: Els laboratoris són espais de coneixement focalitzat que poden prendre diferents formats metodològics, per exemple recerques aplicades, avaluacions, assessoraments o sessions de debat i treball al voltant d’un tema específic, etc. L’objectiu és respondre preguntes rellevants de les polítiques públiques locals que afecten als infants i adolescents de la ciutat per millorar-ne els impactes positius en les seves vides i en l’exercici progressiu dels seus drets.

Laboratoris en curs:

   1. Què en sabem de la pobresa i les desigualtats en la infància de Barcelona? diagnosis per comprendre-la i evidències per combatre-la. Jornada interna sobre pobresa infantil a Barcelona prevista per l’abril de 2020 (data a revisar segons l’evolució de la crisi del Covid-19)
   2. Quin és l’impacte de l’emergència d’habitatge en la infància i l’adolescència a la ciutat? expulsió forçada, dinàmiques de gentrificació i desnonaments en les vides dels infants i adolescents de Barcelona. Recerca etnogràfica al districte de Ciutat Vella per recollir les vivències i testimonis dels infants, adolescents i les persones adultes afectats per l’expulsió forçada del seu habitatge.
   3. Com podem millorar l’èxit educatiu de la infància i l’adolescència a Nou Barris? Participem d’un grup de treball amb l’àrea de serveis a les persones del districte de Nou Barris per definir una estratègia de coordinació de recursos municipals per maximitzar les oportunitats i la continuïtat educativa dels infants i adolescents després de l’escolarització obligatòria.

Laboratoris ja realitzats:

   1. Quins són els impactes subjectius del Fons 0-16 en infants, adolescents i les seves famílies? (informe juliol 2019) Més info
   2. Què ens cal saber per millorar l’atenció als infants i joves migrants sols? (3 sessions de treball maig-juliol 2019 amb el Servei de Detecció i Intervenció (SDI) de l’Institut Municipal de Serveis Socials per orientar la creació d’un Observatori sobre la realitat dels infants i joves que migren sols.
   3. Com viuen les famílies amb infants ateses per serveis socials? (informe juliol 2018) Més info

Equip de projecte:

Laia Pineda (direcció)
Maria Truñó (direcció 2016-2019)
Laia Pineda (coordinació 2016-2019)
Mari Corominas (suport tècnic i anàlisi de dades)
Kenneth Pitarch (suport tècnic i anàlisi de dades)
Laia Curcoll (publicació i comunicació)

Projecte per encàrrec de: 

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona

Amb la col·laboració de:

Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)

Per seguir les novetats del projecte a Twitter:

#Observatori17Bcn

#DadesClauInfància2019