Observatori 0-17 BCN

L’Observatori 0-17 BCN, vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutatés un programa municipal de coneixement que ens encarrega l’Ajuntament de Barcelona i que aporta dades i anàlisis sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència a la ciutat i les polítiques que els afecten.

Aquest programa es fonamenta en tres raons principals:

 • La necessitat d’analitzar com viuen els nens, nenes i adolescents amb una mirada integral per garantir el principi de l’interès superior de l’infant en les decisions públiques locals i fer avançar els seus drets (Convenció Drets infant NNUU, 1998)
 • La infància com a etapa estratègica del cicle vital en la que cal apostar i invertir per tal de trencar el cicle de desigualtats i afavorir la igualtat d’oportunitats (Recomanació UE Invertir en infància, 2013)
 • La necessitat d’orientar millor i avaluar les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència en base a evidències i a comprendre millor les vides diverses i desiguals de tots els nens, nenes i adolescents (Observacions Comitè Drets Infant NNUU a Espanya 2018)

S’estructura en dos grans eixos de treball:

 1. DADES CLAU D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: Amb l’objectiu de millorar la comprensió sobre les condicions de vida dels infants i adolescents, es publica l’informe anual Dades Clau d’Infància i Adolescència a Barcelona, a partir de l’anàlisi de dades del Sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència de Barcelona (SIIIAB) que, en aquests moments, recull 150 indicadors provinents de 28 fonts d’enquestes i registres administratius facilitades per 19 serveis municipals i institucions públiques. En l’actualitat s’està treballant en un visor de dades en obert en el que, sempre que les dades ho permetin, es desagregaran els indicadors per territori, sexe, nacionalitat i grups d’edat. El visor haurà de permetre analitzar tendències, avenços i retrocessos en els principals indicadors d’infància.
  Més informació del Dades clau d’infància i adolescència
  .
 2. LABORATORIS: Els laboratoris són espais de coneixement (per exemple recerques aplicades, avaluacions, assessoraments o sessions de debat i treball) per respondre preguntes rellevants de les polítiques públiques locals que afecten als infants i adolescents de la ciutat per millorar-ne els impactes positius en les seves vides i en l’exercici progressiu dels seus drets.

Laboratoris en curs:

   1. Què en sabem de la pobresa i les desigualtats en la infància de Barcelona? diagnosis per comprendre-la i evidències per combatre-la. Jornada interna sobre pobresa infantil a Barcelona prevista per l’abril de 2020 (data a revisar segons l’evolució de la crisi del Covid-19)
   2. Quin és l’impacte de l’emergència d’habitatge en la infància i l’adolescència a la ciutat? expulsió forçada, dinàmiques de gentrificació i desnonaments en les vides dels infants i adolescents de Barcelona. Recerca etnogràfica al districte de Ciutat Vella per recollir les vivències i testimonis dels infants, adolescents i les persones adultes afectats per l’expulsió forçada del seu habitatge.
   3. Com podem millorar l’èxit educatiu de la infància i l’adolescència a Nou Barris? Participem d’un grup de treball amb l’àrea de serveis a les persones del districte de Nou Barris per definir una estratègia de coordinació de recursos municipals per maximitzar les oportunitats i la continuïtat educativa dels infants i adolescents després de l’escolarització obligatòria.

Laboratoris ja realitzats:

   1. Quins són els impactes subjectius del Fons 0-16 en infants, adolescents i les seves famílies? (informe juliol 2019, pendent de publicació) Avaluació qualitativa de la mesura de política pública Fons Extraordinari d’Ajuts d’Emergència Social d’Infants de 0-16 anys, un ajut extraordinari que concedeix l’Ajuntament de Barcelona a famílies en situació de vulnerabilitat per a cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d’infants i/o adolescents de 0 a 16 anys. L’objectiu de la recerca és entendre quin impacte ha tingut aquesta mesura entre els infants i adolescents i quin són els aspectes de millora.
   2. Què ens cal saber per millorar l’atenció als infants i joves migrants sols? (3 sessions de treball maig-juliol 2019) Laboratori que es concreta en diverses sessions de treball conjunt amb el Servei de Detecció i Intervenció (SDI) de l’Institut Municipal de Serveis Socials per a la creació d’un Observatori sobre la realitat dels infants i joves que migren sols. El gran increment de d’infants i adolescents que arriben a la ciutat sols i sense referents familiars requereix revisar el tractament de dades disponibles per un millor coneixement del fenomen que permeti, alhora: 1) planificar millor l’estratègia municipal d’atenció i 2) difondre la realitat del fenomen amb més coneixement i rigor.
   3. Com viuen les famílies amb infants ateses per serveis socials? (informe juliol 2018) L’informe Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials de Barcelona amb problemàtiques d’extrema complexitat és un retrat de les condicions de vida d’aquestes famílies a partir d’una explotació específica amb mirada d’infància de l’Enquesta de Condicions de Vida de les Persones Usuàries dels Centres de Serveis Socials de 2016. Es tracta d’un retrat d’una realitat específica i concreta, no extrapolable a tota la població ni tampoc a totes les famílies amb infants en situació de pobresa de la ciutat, però que en canvi ofereix una diagnosi inèdita de les condicions de vida de les llars amb infants que estan “a la cua” de la pobresa.

Equip de projecte:

Laia Pineda (direcció)
Maria Truñó (direcció 2016-2019)
Laia Pineda (coordinació 2016-2019)
Mari Corominas (suport tècnic i anàlisi de dades)
Kenneth Pitarch (suport tècnic i anàlisi de dades)
Laia Curcoll (publicació i comunicació)

Projecte per encàrrec de: 

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona

Amb la col·laboració de:

Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)

Per seguir les novetats del projecte a Twitter:

#Observatori17Bcn

#DadesClauInfància2019