Obrim dades: la matriu de l’EBSIB 2021 en obert

18/10/2023

Publiquem la matriu en obert de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021, tal com vam fer-ho amb l’EBSIB 2017. Com a enquesta municipal, es trobarà al Registre d’Enquestes i l’Open Data de l’Ajuntament de Barcelona.  

Acabem de publicar la matriu en obert de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB) 2021. Així com ho vam fer amb l’EBSIB 2017, aquesta publicació respon al principi de treball en obert i amb transparència de l’Institut Infància i Adolescència.

A part de constar com a enquesta de l’Institut Metròpoli, la via d’accés principal a l’EBSIB és mitjançant els portals municipals associats:

A més, en cas de necessitat d’aclariments o possibles consultes i suports, les persones interessades poden escriure un missatge electrònic a info@institutinfancia.cat per tal de valorar i acordar la signatura d’un document de compromís per a la utilització de l’EBSIB. Amb un espai de treball col·laboratiu es pot afavorir el màxim potencial de la cessió i l’anàlisi.

 

 

 

Projecte relacionat

Programa relacionat