Presentem els resultats del Parlen els nens i nenes a Bilbao

18/01/2023

Explicarem què ha suposat la vivència de la pandèmia per part dels infants de Barcelona a partir d’una comparativa entre els resultats de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2017 i 2021.

El 19 i 20 de gener del 2023 es realitza el I Congrés Internacional d’Infància, Adolescència i Joventut, organitzat per la Universitat del País Basc i el projecte de recerca estatal Infapost, del qual en forma part l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. Es tracta d’un nou espai acadèmic i de transferència impulsat especialment després dels impactes socials i educatius de la pandèmia per la covid-19 a la societat espanyola. Els dos objectius del congrés, que es farà presencialment a Bilbao i també es podrà seguir online, son compartir l’evidència científica generada després de la pandèmia sobre el benestar en la infància, l’adolescència i la joventut, així com les propostes que se’n deriven.

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona formem part de l’equip de recerca estatal Infapost per seguir investigant sobre la vida dels infants en temps de covid, després de la primera fase del projecte Covid-19 i infància a Barcelona, que va consistir en el seguiment de 32 recerques socials d’urgència que es van dur a terme després de l’esclat de la pandèmia. En aquest congrés, la investigadora i coordinadora de la 2a edició del programa de recerca i participació Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona, Mari Corominas, presentarà els resultats del Parlen els nens i nenes fent un èmfasi especial en com els infants de Barcelona han viscut la pandèmia, a partir d’una comparació de resultats entre les dues edicions que s’han fet de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona (EBSIB 2017 i EBSIB 2021). També explicarà les propostes formulades pels infants i sintetitzades a l’Agenda dels infants (primera edició l’any 2018 i propera l’any 2023).

Més de 240 persones ja s’han inscrit al congrés, on es presentaran 140 comunicacions en format presencial i online al voltant de temàtiques com el bon tracte, la promoció de l’autonomia i la inclusió socioeducativa.

Pel que fa a les taules i ponències presencials organitzades pel congrés:

  • Ponència inaugural de Cath Larkins, especialista en participació amb generació de coneixement de la Universitat de Lancashire Central (del Regne Unit).
  • Primera taula de diàleg sobre evidències i propostes per al bon tracte de la infància, adolescència i joventut en l’escenari postpandèmic; amb intervencions del mateix projecte INFAPOST, Educo, l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, la Xarxa Babeki Sarea (Protecció i bon tracte a la infància i adolescència) i la xarxa REIR (Xarxa Llatinoamericana de Recerca i Reflexió amb nens, nenes i joves).
  • Taller sobre experiències i bones pràctiques per a l’autonomia i participació infantil (Ajuntaments de Leioa, Bilbao, Galdakao i Derio, amb Arantzazu Lab).
  • Ponències sobre la promoció de contextos socioeducatius saludables (Universitat Autònoma de Barcelona), la xarxa basca de ciutats i municipis amb la infància (Govern Basc amb Innobasque) i Educació 360 (experiència catalana).
  • Segona taula de diàleg sobre participació, inclusió i propostes socioeducatives; amb intervencions de la Universitat de Vigo, la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat de Girona i la Universitat del País Basc.
  • Cloenda

De l’àmbit català, hi haurà comunicacions presencials sobre la incidència d’una experiència participativa liderada per nens i nenes en la defensa dels seus drets (Universitat de Barcelona), sobre la soledat no desitjada en les persones joves de la ciutat de Barcelona (Universitat de Barcelona), sobre la opinió de la joventut en la comunitat i la participació (Universitat de Girona) i sobre dinàmiques i expressions de violència de gènere a TikTok (Universitat de Barcelona). També hi haurà comunicacions online des de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Ramón Llull i la Universitat de Barcelona.

 

Més info sobre el congrés

Podeu consultar un breu resum del congrés a través d’aquest fil de tuits

Podeu consultar la web del I Congrés Internacional d’Infància, Adolescència i Joventut

Projecte relacionat

Projecte relacionat

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.

Programa relacionat