Formem part de l’equip de recerca INFAPOST per seguir investigant sobre la vida dels infants en temps de covid

30/11/2021

Tanquem la primera fase del projecte Covid-19 i infància a Barcelona, que ha consistit en el seguiment de 32 recerques socials d’urgència, i seguim investigant sobre la vida de la infància en temps de pandèmia, en un equip de recerca d’àmbit estatal.

L’abril de 2020, l’Institut Infància i Adolescència vam iniciar el projecte Covid-19 i infància a Barcelona, que va consistir en identificar i seguir diferents Recerques Socials d’Urgència (RSU), la qual cosa ens ha permès fer un retrat transversal i integral dels efectes de la crisi sanitària i social de la covid-19, i de les mesures que s’han pres per fer-hi front, en les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona.

Aquest novembre hem presentat els resultats d’aquest seguiment al 25è fòrum de la FEDAIA, i amb això donem per acabada la primera fase del projecte.

Per conèixer els resultats d’aquest seguiment, podeu consultar el resum executiu del projecte o bé les publicacions derivades:

Cal destacar que aquest projecte ha enriquit la diagnosi del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030, que defineix els reptes i actuacions de política pública en matèria d’infància i adolescència a la ciutat pels propers 10 anys.

Iniciem la segona fase del projecte formant part de la recerca d’àmbit estatal INFAPOST

Però els impactes de la pandèmia continuen i la nostra feina també. És per això que hem decidit integrar-nos en un equip d’investigadors i investigadores de tot l’Estat espanyol, entre els quals Iván Rodríguez-Pascual, un dels investigadors de la consulta Infancia Confinada, una de les primeres RSU en clau d’infància que va fer-se en temps de covid-19 a Espanya.

Així, la segona fase del projecte Covid-19 i infància Barcelona partirà del treball i els resultats de la recerca INFAPOST “Diagnòstic i propostes d’intervenció sobre benestar, desigualtats i necessitats socioeducatives de la població infantil i adolescents després de la covid-19” (PID2020-119011RB-I00), en què hi participaran investigadors i investigadores provinents del País Basc, Andalusia i Catalunya. INFAPOST és una de les recerques finançades pel programa estatal d’I+D+i 2020 amb orientació als reptes de la societat, del Ministeri de Ciència i Innovació. Els investigadors/es principals són Naiara Berasategui (de la Universitat del País Basc-Euskal Herriko Unibertsitatea) i Iván Rodríguez-Pascual (de la Universitat de Huelva).

Mari Corominas (IIAB-IERMB) forma part de l’equip de recerca, juntament amb altres investigadors/es de la Universitat Pablo de Olivade (Sevilla) i la Universitat de Cádiz, així com la Universitat Ramon Llull (Barcelona). Principalment contribuirem a INFAPOST en base als resultats i els aprentatges del seguiment de les RSU (primera fase del projecte Covid-19 i infància a Barcelona) i també el coneixement generat a través de la 2a edició de l’Enquesta Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona de l’any 2021, del programa de recerca i participació Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona. A banda de comparar resultats i conèixer si el 2021 hi ha hagut alguna variació en el benestar dels infants respecte el 2017, la segona edició de l’enquesta -que es duu a terme quan tot just comença el segon curs escolar en pandèmia- permetrà valorar els efectes de la covid-19 en les vides i el benestar dels nens i nenes, ja que s’ha inclòs un bloc de preguntes específiques sobre com estan vivint la pandèmia.

Projecte relacionat

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.