Article “Els efectes del confinament i la pandèmia en la infància i adolescència de Barcelona”

2021 Article

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona publica l’Anuari Metropolità de Barcelona 2020 dedicat a l’emergència sanitària de la covid-19 i els seus impactes socioeconòmics i ecològics. Des de l’Institut Infància i Adolescència hi hem contribuit amb aquest capítol sobre els impactes en la infància i adolescència de la ciutat.

Es tracta d’un article acadèmic que es basa tant en l’anàlisi del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència (SIIIAB) que monitorem com a part del programa Observatori 0-17 BCN com en el seguiment de 32 recerques socials d’urgència impulsades per diferents grups de recerca per capturar l’impacte de la pandèmia entre la població infantil i adolescent.

Podeu descarregar només el capítol de l’IIAB o bé llegir l’anuari complet des de la web de l’IERMB.

Projecte relacionats

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.