Article “Els efectes del confinament i la pandèmia en la infància i adolescència de Barcelona”

2021 Artículo CAT

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona publica l’Anuari Metropolità de Barcelona 2020 dedicat a l’emergència sanitària de la covid-19 i els seus impactes socioeconòmics i ecològics. Des de l’Institut Infància i Adolescència hi hem contribuit amb aquest capítol sobre els impactes en la infància i adolescència de la ciutat.

Es tracta d’un article acadèmic que es basa tant en l’anàlisi del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència (SIIIAB) que monitorem com a part del programa Observatori 0-17 BCN com en el seguiment de 32 recerques socials d’urgència impulsades per diferents grups de recerca per capturar l’impacte de la pandèmia entre la població infantil i adolescent.

Podeu descarregar només el capítol de l’IIAB o bé llegir l’anuari complet des de la web de l’IERMB.

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Observatorio 0-17 BCN

El objetivo del programa es mejorar el conocimiento y generar análisis periódicos sobre las vidas y los derechos de la infancia y la adolescencia de Barcelona para fortalecer las políticas locales que afectan a esta etapa vital de los ciudadanos entre los 0 y los 17 años.