Article “Els efectes del confinament i la pandèmia en la infància i adolescència de Barcelona”

2021 Article CAT

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona publica l’Anuari Metropolità de Barcelona 2020 dedicat a l’emergència sanitària de la covid-19 i els seus impactes socioeconòmics i ecològics. Des de l’Institut Infància i Adolescència hi hem contribuit amb aquest capítol sobre els impactes en la infància i adolescència de la ciutat.

Es tracta d’un article acadèmic que es basa tant en l’anàlisi del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència (SIIIAB) que monitorem com a part del programa Observatori 0-17 BCN com en el seguiment de 32 recerques socials d’urgència impulsades per diferents grups de recerca per capturar l’impacte de la pandèmia entre la població infantil i adolescent.

Podeu descarregar només el capítol de l’IIAB o bé llegir l’anuari complet des de la web de l’IERMB.

Related projects

Covid-19 and children in Barcelona

OPEN SINCE 2020| Laboratory that traces the impact of the health and social crisis of covid-19 and the measures that have been taken to deal with it, in the lives and rights of children and adolescents in Barcelona. This laboratory is based on the monitoring of 27 emergency social research identified at city, Catalan or Spanish level.

Related program

BCN 0-17 Observatory

The aim of this programme is to improve knowledge around and conduct regular analyses of the lives and rights of children and teenagers in Barcelona, with a view to strengthening local policies affecting this life phase of citizens aged from 0 to 17.