Covid-19 i infància a Barcelona (resum executiu – final)

2021 Resum executiu

Resum executiu final del laboratori de recerca Covid-19 i infància a Barcelona, en què es presenten els resultats del seguiment de les 32 recerques socials d’urgència identificades en el primer moment de la pandèmia.

Projecte relacionats

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.