Una tesi sobre espai públic utilitza el ‘Parlen els nens i nenes’

18/12/2023

L’investigador David Andrés-Argomedo (Institut Metròpoli) presenta un índex estadístic per identificar patrons de mobilitat dels infants a la ciutat de Barcelona per després aplicar-lo a l’anàlisi del benestar de la infància i avançar en la seva millora.

Quins factors contextuals i socials condicionen la mobilitat i l’autonomia en els desplaçaments dels infants i adolescents? Aquests patrons, a més, fins a quin punt condicionen els punts de vista dels infants envers la seva vida al barri i la ciutat de Barcelona?

Aquestes són algunes de les preguntes originals que l’investigador David Andrés-Argomedo planteja amb la seva tesi doctoral sobre espai públic i mobilitat activa amb perspectiva d’infància, en el marc del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. En David treballa a l’Institut Metròpoli (contracte programa amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona) i la seva tesi doctoral serà supervisada pel Dr. Àngel Cebollada (Geografia UAB) i el Dr. Emmanuelle Cozzo (Tecnopolítica UOC).

Com a primer objectiu d’anàlisi, David Andrés-Argomedo està construint i validant un índex estadístic que integra 5 aspectes que condicionen la mobilitat en els desplaçaments dels infants a l’espai públic: la proximitat entre els entorns escolars i els barris de residència, la trama urbana, el grau de cohesió social, la percepció de seguretat i les experiències de participació (cada aspecte amb diferents indicadors o variables d’anàlisi).

Els resultats de l’índex s’han presentat i debatut internament a la Conferencia Internacional URBIN-COVID: Nuevas tendencias en la geografía económica urbana en el escenario postpandemia (Madrid, 14 i 15 de desembre de 2015). L’índex s’està construint sobre la base de la ciutat de Barcelona perquè, malgrat les dificultats metodològiques, les dades són les més accessibles i operatives; tot i que com a derivada de la tesi s’espera poder replicar l’índex a nivell d’àrea metropolitana.

A més, dins el segon objectiu de la tesi, s’analitzarà en profunditat la relació entre els patrons de mobilitat i desplaçaments amb els punts de vista dels infants envers la seva vida al barri i la ciutat de Barcelona, així com la seva percepció d’autonomia i diferents aspectes al voltant del seu benestar subjectiu. Això serà possible per la col·laboració de recerca per re-utilitzar les dades de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021, del programa de recerca i participació infantil Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona.

La tesi va iniciar-se el març de 2023 i previsiblement finalitzarà el juny de 2026. S’emmarca en l’espai de treball entre l’Àrea de Mobilitat de l’Institut Metròpoli i l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per promoure polítiques metropolitanes per a una mobilitat escolar sostenible, saludable i autònoma. En el marc d’aquest espai de treball, recentment ha tingut lloc una jornada interna sobre Mobilitat escolar sostenible, saludable i autònoma coorganitzada amb l’AMB per reflexionar sobre les actuacions que es poden fer des de la política pública per tal de promoure aquest tipus de mobilitat entre els infants i els seus beneficis.

 

 

Projecte relacionat

Programa relacionat