Compartim coneixement a les sessions científiques de l’Agència de Salut Pública

26/04/2024

Els contextos físics, emocionals i socials dels infants i adolescents, així com les seves condicions de creixement impacten de manera molt important en la seva salut. Ho hem explicat a les sessions científiques de l’Agència de Salut Pública de Barcelona a les quals hem estat convidades per compartir coneixement que hem generat des de l’Institut.

En els darrers mesos l’Institut Infància i Adolescència hem estat convidades com a ponents de diferents sessions científiques l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), per aportar dades i coneixement en temes diversos d’infància i adolescència.

En concret, hem estat ponents a la sessió del 12 de desembre del 2023 al voltant de l’habitatge, la infància i la salut, en la que va participar la companya Laia Pineda, el 23 de gener en la sessió sobre l’ús del temps i la salut, en la que va participar la companya Elisa Stinus i, més recentment, el 19 de març, en la sessió sobre promoció de les relacions equitatives i saludables en l’entorn escolar, en la que hi va participar com a ponent la companya Mari Corominas.

L’Agència promou aquest espai per actualitzar i compartir coneixements entre persones expertes de l’àmbit de la salut pública, en les quals es convida a altres professionals, atès que la salut no és solament l’absència d’afeccions o malalties sinó que abasta molts elements socials i de l’entorn de la població, sense els quals no és possible avançar cap a una salut integral.

 

Contextos dels infants que impacten en la salut, el cas de l’habitatge, el temps i les relacions a l’escola

Les tres aportacions fetes per l’Institut Infància i Adolescència a partir dels programes i projectes de recerca que duem a terme, posen de manifest com els contextos físics, emocionals i socials dels infants i adolescents, així com les seves condicions de creixement -tant a casa com a l’escola, com al seu barri- impacten de manera molt important en la seva salut. No disposar d’un habitatge en condicions o de la seguretat de no ser-ne desnonat, no tenir temps disponibles per part dels seus entorns familiars i afectius o no poder gaudir de relacions equitatives i saludables amb els companys i companyes de classe tenen importants efectes negatius en la seva salut.

I és que l’estat de salut física, psíquica i social d’un infant és, sovint, la manera com es manifesta el benestar dels infants i, per tant, un bon indicador de si aquests disposen d’espais socials i entorns familiars i afectius enriquidors, saludables i protectors. Condicions, totes elles necessàries per a garantir una infància amb salut i benestar.

En la qüestió de l’habitatge, el que es posa de manifest és que la crisi de l’habitatge és també una crisi d’infància, pels impactes profunds, directes i transversals que té la inseguretat residencial en les vides dels nens i nenes, a molts i diferents nivells: impactes materials, relacionals, educatius i de salut, tant física com mental. Ho explicava Laia Pineda en la sessió científica sobre l’habitatge, la infància i la salut.

Pel que fa al temps, en la sessió científica sobre l’ús del temps i la salut, Elisa Stinus explica perquè necessitem una mirada i resposta holística davant de les diverses problemàtiques entorn els usos del temps en la infància, que tingui en compte les necessitats dels infants i de les famílies (doble perspectiva generacional) i que no generi desigualtats de gènere ni de classe, tot potenciant la salut i el benestar per afavorir un major temps de qualitat en família i més temps de qualitat dels infants entre iguals.

En la sessió sobre promoció de les relacions equitatives i saludables en l’entorn escolar, Mari Corominas compartia la veu dels nens i nenes recollida a l’Agenda dels infants i també alguns aprenentatges clau en relació al benestar de la infància sorgits de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona, com ara que algunes de les experiències que més afavoreixen el benestar tenen a veure en passar temps de qualitat amb la família i els amics i fer coses a l’aire lliure i en contacte amb la natura.

 

Altres col·laboracions amb l’Agència de Salut Pública: les avaluacions

A banda de compartir coneixement en les sessions científiques de l’ASPB, des de l’Institut Infància i Adolescència també hem col·laborat i estem col·laborant en diferents projectes de recerca de l’Agència, concretament, en aquells que tenen a veure amb avaluacions de programes municipals. És el cas de l’Avaluació del programa Protegim les Escoles, en el què la companya Emma Cortés, en tant que coordinadora del desplegament del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona ha participat amb un assessorament i revisió tant del marc teòric com de les eines de recerca, amb una contribució en l’anàlisi de resultats i també en la redacció de l’informe. És la mateixa contribució que ha tingut amb l’Avaluació del programa Transformem els patis, que justament s’acaba de presentar en la sessió científica de l’ASPB Implementació i Avaluació del programa Transformem els patis aquest 16 d’abril.

Projecte relacionat

Projecte relacionat

Inseguretat residencial i infància

OBERT DES DE 2019 | Laboratori sobre la crisi de l’habitatge i els impactes de l’emergència residencial en el desenvolupament dels infants i els adolescents. En aquest laboratori es combinen dades quantitatives i qualitatives a fi de conèixer en profunditat i de forma comparada les dinàmiques residencials dels últims anys a la ciutat de Barcelona, i més en concret al districte de Ciutat Vella.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.

Programa relacionat

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.