Inseguretat residencial i infància

Laboratori sobre la crisi de l’habitatge i els impactes de l’emergència residencial en el desenvolupament dels infants i els adolescents. En aquest laboratori es combinen dades quantitatives i qualitatives a fi de conèixer en profunditat i de forma comparada les dinàmiques residencials dels últims anys a la ciutat de Barcelona, i més en concret al districte de Ciutat Vella.

L’aproximació qualitativa s’ha fet des de l’antropologia social i cultural entre els anys 2019 al 2021 (amb una pausa forçada l’any 2020, per la crisi oberta per la covid-19) amb el recull, l’anàlisi i la triangulació de diferents tècniques etnogràfiques. El resultat és l’informe Impactes de la crisi de l’habitatge en les vides dels infants i els adolescents: estratègies d’expulsió immobiliària, afrontament de les famílies i impactes de la inseguretat residencial en la infància i l’adolescència. L’informe recull els resultats d’una recerca etnogràfica d’ampli abast (2019-2021) que mostra com la crisi de l’habitatge i la inseguretat residencial impacten de forma directa i transversal al creixement en condicions òptimes dels infants i adolescents, i de forma molt greu a la infància empobrida. Les estratègies d’expulsió immobiliària i, en el pitjor dels casos, l’expulsió dels infants del seu barri, impacten profundament a tots els aspectes de la vida de nens, nenes i adolescents, tant  a nivell material, com de salut física, emocional i relacional.

Les evidències emergides del treball de camp etnogràfic s’han contrastat amb les dades quantiatives de l’estudi Infàncies i habitatge: sobrecostos, gentrificació i emergència habitacional a Barcelona realitzat per Irene Cruz, Fernando Antón-Alonso i Sergio Porcel l’any 2019 en el marc de col·laboració global entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), en el qual també s’inclouen els treballs de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona del 2019.

Finalment, en el context de la jornada organitzada per l’Ajuntament de Barcelona Infància i desnonaments: impactes i estratègies d’acompanyament el 21 de setembre del 2022, es realitza una actualització i aprofundiment de les dades quantitatives de l’informe de 2019 que podeu consultar aquí: Context residencial de la infància, cost de l’habitatge i dinàmiques d’expulsió a la ciutat de Barcelona: estat de la qüestió 2021.