Impactes de la crisi de l’habitatge en les vides dels infants i els adolescents

2023 Informe

Informe etnogràfic que analitza els impactes qualitatius de la crisi de l’habitatge en les vides de les nenes, nens i adolescents de la ciutat, uns impactes profunds i que es donen en totes les esferes de la vida.

Realitzat per l’antropòloga i investigadora col·laboradora de l’Institut Infància i Adolescència, Miryam Navarro, l’estudi s’ha fet durant més de 3 anys seguint a una vintena de famílies amb infants que viuen i pateixen els efectes de la inseguretat residencial al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

L’informe acaba amb unes recomanacions per millorar l’atenció a la infància en situació d’inseguretat residencial.

Arxius vinculats

2023 Jornades

Jornada Infància i habitatge a Barcelona

Programa de la jornada Infància i habitatge a Barcelona: impactes de la crisi de l’habitatge a les vides dels nens, nenes i adolescents, una jornada coorganitzada per l’Institut Metròpoli i l’Institut Infància per presentar les darreres dades quantitatives sobre la crisi de l’habitatge i els seus impactes en la infància.

Projecte relacionats

Inseguretat residencial i infància

OBERT DES DE 2019 | Laboratori sobre la crisi de l’habitatge i els impactes de l’emergència residencial en el desenvolupament dels infants i els adolescents. En aquest laboratori es combinen dades quantitatives i qualitatives a fi de conèixer en profunditat i de forma comparada les dinàmiques residencials dels últims anys a la ciutat de Barcelona, i més en concret al districte de Ciutat Vella.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.