La inseguretat residencial impacta en la infància i l’adolescència (resum executiu)

2023 Resum executiu

Aquest document és un resum executiu elaborat a partir de la jornada Infància i habitatge a Barcelona (coorganitzada per l’Institut Metròpoli i l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona el 13 de juny de 2023) i dels dos informes del laboratori de recerca Inseguretat residencial i infància, dut a terme per l’Institut Infància i Adolescència entre el 2019 i el 2022.

A partir d’aquest document breu d’una vintena de pàgines és possible fer-se una idea de les principals conclusions de la recerca i de la jornada, amb algunes cites destacades extretes de l’informe etnogràfic, així com un repàs d’algunes de les dades quantitatives sobre la crisi de l’habitatge i la infància a Barcelona.

Arxius vinculats

2023 Jornades

Jornada Infància i habitatge a Barcelona

Programa de la jornada Infància i habitatge a Barcelona: impactes de la crisi de l’habitatge a les vides dels nens, nenes i adolescents, una jornada coorganitzada per l’Institut Metròpoli i l’Institut Infància per presentar les darreres dades quantitatives sobre la crisi de l’habitatge i els seus impactes en la infància.

Projecte relacionats

Inseguretat residencial i infància

OBERT DES DE 2019 | Laboratori sobre la crisi de l’habitatge i els impactes de l’emergència residencial en el desenvolupament dels infants i els adolescents. En aquest laboratori es combinen dades quantitatives i qualitatives a fi de conèixer en profunditat i de forma comparada les dinàmiques residencials dels últims anys a la ciutat de Barcelona, i més en concret al districte de Ciutat Vella.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.