Jornada Infància i habitatge a Barcelona

2023 Jornades

Programa de la jornada Infància i habitatge a Barcelona: impactes de la crisi de l’habitatge a les vides dels nens, nenes i adolescents, una jornada coorganitzada per l’Institut Metròpoli i l’Institut Infància de Barcelona i que té lloc al CCCB el 13 de juny de 2023.

La jornada té un triple objectiu:

  1. presentar les darreres dades quantitativessobre la crisi de l’habitatge i els seus impactes en la infància
  2. presentar l’informe etnogràfic Impactes de la crisi de l’habitatge en les vides dels infants i adolescents, que analitza els impactes qualitatius d’aquesta crisi en les vides dels infants i adolescents
  3. debatre sobre com es podria millorar l’atenció a la infànciaen situació d’inseguretat residencial

A la part final de la jornada es projectarà la recent pel·lícula En los márgenes (Juan Diego Botto, 2022)basada en casos reals de famílies amb infants que pateixen inseguretat residencial a Madrid.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Inseguretat residencial i infància

OBERT DES DE 2019 | Laboratori sobre la crisi de l’habitatge i els impactes de l’emergència residencial en el desenvolupament dels infants i els adolescents. En aquest laboratori es combinen dades quantitatives i qualitatives a fi de conèixer en profunditat i de forma comparada les dinàmiques residencials dels últims anys a la ciutat de Barcelona, i més en concret al districte de Ciutat Vella.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.