Article: Impactos de la crisis de la vivienda en las vidas de niños, niñas y adolescentes

2024 Article ES

L’article “Impactos de la crisis de la vivienda en las vidas de niños, niñas y adolescentes” és un resum de la recerca etnogràfica sobre l’emergència residencial i els seus impactes en la infància de Barcelona, presentat al congrés de la Red Española de Política Social (REPS) de l’octubre 2023.

Podeu descarregar l’article concret o bé accedir als llibres d’actes sencers a través d’aquest enllaç.

Projecte relacionats

Inseguretat residencial i infància

OBERT DES DE 2019 | Laboratori sobre la crisi de l’habitatge i els impactes de l’emergència residencial en el desenvolupament dels infants i els adolescents. En aquest laboratori es combinen dades quantitatives i qualitatives a fi de conèixer en profunditat i de forma comparada les dinàmiques residencials dels últims anys a la ciutat de Barcelona, i més en concret al districte de Ciutat Vella.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.