L’Agenda dels Infants: com estan i què demanen per millorar el seu benestar?

21/11/2023 Mari Corominas

(Article publicat originàriament al Diari de l’Educació) Els nens i nenes de Barcelona presenten l’Agenda dels Infants, amb les seves demandes i propostes per millorar el benestar de la infància, ja que no tots els infants estan del tot satisfets amb la seva vida, que és el que seria desitjable també durant la infantesa.

 

No tots els infants estan del tot satisfets amb la seva vida

Així, per exemple, ho indicava una lectura atenta de la recerca internacional Children’s Worlds i és per això que, per tal de generar “evidència científica” que ens interpel·lés directament, des de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona amb l’Ajuntament de Barcelona vam decidir preguntar-los “com esteu?” amb l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB). Qualsevol infant hauria de poder ser optimista amb la seva vida, però 4 de cada 10 infants (39,9%) d’entre 10 i 11 anys de la ciutat de Barcelona ens han dit que no estan completament satisfets amb la seva vida: el 29,8% bastant (però no del tot) i el 10,1% poc o gens. Aquests resultats de l’any 2021 són pitjors que abans de la pandèmia (l’any 2017), quan 3 de cada 10 infants no estaven completament satisfets amb la seva vida. És destacable que entre els infants menys satisfets amb la seva vida hi ha els qui pateixen alguna discapacitat, els qui creixen entre la pobresa, els qui tenen orígens familiars a l’estranger o també les nenes. Tot i així, els condicionants socials no ho expliquen tot: hi ha experiències que ajuden perquè qualsevol infant se senti més satisfet amb la seva vida. Per exemple, sentir-se segur (a casa, l’escola i el barri), estar content amb la família (sobretot compartint temps de qualitat), sentir-se ben tractat per les amistats o bé fer coses a l’aire lliure i en contacte amb la natura.

 

Per superar l’adultocentrisme en les respostes polítiques i socials cal escoltar què demanen els infants per millorar el seu benestar

Així, doncs, després de l’EBSIB hem continuat parlant amb ells i elles amb els tallers participatius per a l’elaboració de l’Agenda dels infants (2a edició). De forma transversal els infants ens demanen “escoltar les nostres opinions i poder participar en les decisions que ens afecten” per no sentir-se sobreprotegits i poder ser més autònoms (específicament és la demanda 8 de l’Agenda). A més, el caràcter holístic (o no sectorial) dels punts de vista i les perspectives dels infants fa que les demandes de l’Agenda estiguin interconnectades i que s’hagin de tenir totes adequadament en compte a l’hora de reflexionar i prendre decisions integrals per a la infància. Fem-hi un cop d’ull:

– Els infants consideren que la família és el més rellevant per sentir-se bé i per això demanen “cuidar la nostra vida amb la família” (demanda 1 de l’Agenda), que va de la mà de voler “més temps lliure per jugar i fer les coses que ens agraden” (demanda 6), ja sigui amb les seves famílies, en les activitats fora de l’horari lectiu o les seves amistats.

– També demanen “fer equip per acabar amb el bullying” (demanda 2), que implica vetllar perquè l’escola sigui un espai favorable per a la socialització de tothom i “cuidar la nostra vida a l’escola, més enllà de l’aprenentatge” (demanda 10). Ho passes malament quan estàs a l’escola i estan parlant malament de tu i després et deixen sola, diu l’Ayaan, una nena de 10 anys.

– A la ciutat sobretot li demanen “tenir cura de la nostra seguretat i no permetre cap violència contra els infants” (demanda 3), al costat de voler “una ciutat amable amb la infància on poder jugar i fer vida a l’aire lliure” (demanda 7). Per exemple, 6 de cada 10 infants no se senten del tot segurs quan passen pel barri on viuen (63,9%), amb gairebé 8 a Ciutat Vella (75,1%) i, fins i tot, 5 a Sarrià-Sant Gervasi (52,8%).

– També necessiten “més ajuda emocional i menys pressió sobre com hem de ser” (demanda 4) i, per les implicacions que té en la seva salut mental, també reclamen “més ajuda per utilitzar les pantalles amb seguretat i per no enganxar-nos-hi” (demanda 5). Com hem sentit aquestes últimes setmanes, a gairebé 4 de cada 10 nens i nenes habitualment els resulta difícil deixar d’utilitzar internet (35,3%), sobretot quan les seves famílies es troben entre contextos socioeconòmicament més desfavorables.

– Així mateix, no obliden “que tothom tingui el que necessita, comprar menys coses innecessàries i compartir més” (demanda 9), que ho relacionen amb la urgència de “cuidar el planeta i que hi hagi igualtat entre totes les persones” (demanda 11). Una de les seves idees d’acció per a l’Ajuntament és assegurar que tots els infants tinguin el que necessiten per jugar i passar-s’ho bé, com ara joguines, material per fer les activitats que els agraden i wifi a casa.

Infants de l’escola Turó del Cargol participen a un taller del “Parlen els nens i nenes”

Continuem obrint diàlegs al voltant de l’Agenda dels infants per treballar a favor del benestar de la infància i enfortir la nostra democràcia

L’Agenda dels infants (2a edició) recull les seves 11 demandes per millorar el benestar de la infància, amb 30 propostes concretes i més de 100 idees d’acció (ja sigui per a l’Ajuntament, les escoles, les famílies, els mateixos infants i, fins i tot, els mitjans de comunicació o la societat en general, ja que la millora del benestar és corresponsabilitat de tothom). Per motius d’edat, els infants i adolescents encara no poden exercir la seva ciutadania a través del vot, però tenen el dret a ser escoltats en l’àmbit social i amb la seva participació podem anar construint maneres que funcionin per parlar amb ells sobre les qüestions que els afecten, per tal de tenir en compte els seus interessos i preocupacions en les respostes polítiques i socials. En aquest sentit, ja hem començat els grups Altaveus d’Infants a les Escoles perquè obrin diàlegs i arribin a compromisos amb la seva comunitat educativa, així com amb la presentació de l’Agenda d’avui 21 de novembre obrim camí cap a l’Altaveu de la Ciutat: un espai on els infants parlaran amb agents polítics, socials i territorials de la ciutat. En definitiva, l’Agenda dels infants ens facilita un punt de partida perquè la política municipal emprengui actuacions “informades per l’evidència” del que ens han dit els infants de la ciutat. Ho veurem en l’actualització del Pla d’Infància 2020-2030, que es farà l’any que ve.

Projecte relacionat

Programa relacionat