Comencen els tallers participatius a les escoles per escoltar la veu dels infants

30/09/2022

Tornem a les escoles de la ciutat de Barcelona per realitzar els tallers participatius del programa Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona. Volem escoltar la veu dels infants per cointerpretar els amb ells i elles els resultats de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021 i demanar-los que ens facin arribar les seves propostes per millorar el seu benestar, les quals serviran per actualitzar la nova Agenda dels infants.

Després de la presentació de l’informe de primeres dades de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB) 2021 a finals d’agost, a partir d’aquest setembre tornem als centres d’educació primària de la ciutat de Barcelona per dur a terme els tallers participatius.

L’objectiu dels tallers és que els infants cointerpretin els resultats de l’EBSIB i facin propostes d’accions per millorar el seu benestar dirigides als poders públics de la ciutat, la comunitat educativa, les famílies i/o els mateixos infants. A més de fer les seves propostes, els infants prioritzaran les 11 demandes identificades a l’Agenda dels infants de l’any 2018 (1a edició del programa), per tal que la nova Agenda dels infants pugui tenir en compte totes les seves perspectives i, d’entre totes les demandes, destriar a quines cal donar resposta de forma prioritària.

Amb els tallers participatius, els diferents grups-classe tractaran 15 temàtiques específiques com l’ús quotidià que fan de les pantalles i internet, l’experiència del temps lliure per part dels infants, la relacions amb violències que es troben a les escoles, la seva vida i ús dels equipaments del barri on viuen, o les oportunitats a l’aire lliure i de mobilitat a la ciutat, entre d’altres. Totes les temàtiques parteixen de l’informe de primeres dades de l’EBSIB, a on es destaquen els aspectes de la vida dels infants on hi ha diferències per edat, entre nens i nenes o bé segons el context econòmic on creixen els infants. La cointerpretació dels resultats amb els nens i nenes és un pas imprescindible per comprendre més en profunditat els resultats de l’enquesta i forma part del retorn de resultats de l’enquesta, un dels principis fonamentals de la recerca ètica amb infants.

 

Tallers a 30 escoles i oberts a tota la ciutat

Els tallers, que són la fase qualitativa de la recerca sobre benestar infantil a la ciutat, es realitzaran a 30 escoles de la mostra estadística de l’EBSIB 2021 durant els primeres mesos del curs 2022-23, amb el suport d’un equip de camp especialitzat. La selecció d’escoles, garanteix la representativitat per districte, context de vulnerabilitat social del centre i titularitat. La resta de 28 escoles, així com les 8 inscrites voluntàriament al programa, podran realitzar els tallers de manera autònoma a partir d’una guia didàctica que s’oferirà a les escoles del programa i que, un cop acabat el treball de camp, es publicarà en obert perquè estigui disponible per a totes les escoles de la ciutat com a recurs educatiu en valors socials i cívics que promou l’escolta i participació activa dels infants

Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona és una actuació destacada del Pla d’Infància 2021-2030: reptes i actuacions per millorar les vides i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’ampliar els canals i els espais perquè els infants i adolescents siguin escoltats adequadament i participin en la presa de decisions, empoderant-los en l’exercici de la seva ciutadania activa.

Projecte relacionat

Programa relacionat