Ens adherim a la Carta internacional per a la recerca ètica amb infants

27/10/2022

Des de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona ens hem sumat a la Carta internacional per a la recerca ètica que involucra nens i nenes. Aquesta carta és una declaració aspiracional de set compromisos clau destinats a elevar l’estatus, els drets i el benestar de tots els nens i nenes involucrats en la recerca. Ha estat escrita com per a investigadors i altres persones compromeses amb la infància i amb el compliment de la seva responsabilitat de fer investigacions ètiques i de qualitat.

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona formem part de la llista de signataris inaugurals, que inclou persones i organitzacions de tot el món.

Els set punts a què compromet la carta són:

  1. L’ètica en la investigació amb nens i nenes és responsabilitat de tothom
  2. Respectar la dignitat dels infants és fonamental per a la investigació ètica
  3. La recerca amb infants ha de ser justa i equitativa
  4. La recerca ètica beneficia la infància
  5. Els nens i nenes mai no han de veure’s perjudicats per la seva participació en la recerca
  6. La recerca sempre ha d’obtenir el consentiment informat i continu dels infants
  7. La recerca ètica requereix una reflexió permanent

Tots aquests principis són coherents amb la manera com entenem la investigació des de l’Institut Infància i Adolescència i també amb els nostres principis ètics i metodològics. De fet, a partir de la primera edició programa de recerca i participació de la infància Parlen els nens i nenes, ja vam fer i publiquem aquesta reflexió sobre les implicacions ètiques de fer recerca amb nens i nenes.

Programa relacionat