Iniciem els treballs pel Dades clau d’infància i adolescència 2023

06/07/2023

El treball transversal és un element imprescindible per aportar coneixement sobre la infància i l’adolescència a la ciutat, ja que sols des d’una mirada integral es poden abordar els diferents àmbits que afecten la seva vida.

Per això, cada any, convoquem la Comissió Transversal de l’Observatori 0-17 BCN, que reuneix diversos departaments de l’Ajuntament de Barcelona, així com altres institucions públiques. Aquesta reunió suposa l’inici del proper informe Dades clau d’infància i adolescència, ja que una de les finalitats de la Comissió és la provisió de dades per a la monitorització del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència de Barcelona (SIIIAB).

Enguany, a banda de donar el tret de sortida al 6è monitoratge d’indicadors d’infància i adolescència i presentar l’informe Dades clau d’infància i adolescència 2022, la reunió s’ha centrat en la disponibilitat de noves dades de ciutat sobre infància i adolescència:

  • L’Atles de distribució de renda de les llars (INE) i la pobresa infantil als districtes de Barcelona, a càrrec de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (Mari Corominas.
  • L’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona (ESDB) 2020 amb focus d’infància, a càrrec de l’Institut Metròpoli (Pau Alarcón).
  • El potencial dels registres de l’IMSS amb mirada d’infància, a càrrec de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (Laia Pineda) i l’Institut Municipal de Serveis Socials (Carlos Alarcón).
  • L’avaluació dels camins escolars i l’accidentalitat per trànsit en infants a Barcelona, a càrrec de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (Catherine Pérez).
  • Les noves dades en educació, a càrrec del Consorci d’Educació de Barcelona (Marta Comas i Jordi Serra).
  • El potencial del Registre d’alumnes (RALC) i l’informe d’Oportunitats educatives, a càrrec de l’Institut Metròpoli (Andreu Termes).

Un espai per identificar sinèrgies

A més, la Comissió Transversal és un espai per identificar sinèrgies i oportunitats de col·laboració entre espais de treball, observatoris i operacions estadístiques que informen sobre les vides de la infància i adolescència a la ciutat. Concretament, en aquesta Comissió estan implicats:

  • Diversos departaments de l’Ajuntament de Barcelona: Oficina Municipal de Dades, departament d’Innovació, Recerca i Coneixement, departament de Joventut i Adolescència, departament de Promoció de la Infància, direcció d’Educació, Institut Municipal de Serveis Socials, Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Institut Barcelona Esports, Agència de Salut Pública de Barcelona.
  • Altres institucions públiques: Consorci d’Educació de Barcelona, Institut Metròpoli, Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
  • Institucions col·laboradores: Consorci Sanitari de Barcelona, Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

L’Observatori 0-17 Bcn és un programa municipal de coneixement, liderat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, que aporta dades i anàlisi sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència a la ciutat i les polítiques que els afecten des de 2017.

Projecte relacionat

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.