Focus en gènere del Dades clau d’infància i adolescència 2019

2020 Presentació

L’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019, elaborat a partir de l’anàlisi de més de 150 indicadors disponibles, fa un focus específic en perspectiva de gènere per detectar possibles desigualtats o discriminacions que ja es donen en la infància i l’adolescència.

En aquesta publicació es fa un resum en clau de gènere de les dades presentades i recollides en l’informe.

Per saber-ne més del projecte al que pertany