Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019

2019 Informe

Publiquem l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019, una diagnosi detallada sobre les condicions de vida dels nens, nenes i adolescents a la ciutat. Amb dades recollides a partir de 150 indicadors, de 28 fonts de dades diferents  i gràcies a la col·laboració de 14 serveis municipals i institucions públiques que, amb caràcter anual,  proveeixen les dades.

En l’edició 2019, l’informe inclou un focus especial amb mirada de gènere i desigualtats territorials.

També podeu veure el resum executiu.

 

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.