Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2017

2017 Informe

Posem a disposició aquest recull de dades clau sobre la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona, en el marc del programa Observatori 0-17 BCN.

El document inclou dades relatives a:

  • dades demogràfiques sobre la infància
  • dades socioeconòmiques de les famílies amb infants
  • dades bàsiques estructurades a partir dels drets dels infants i dels reptes estratègics identificats en el Focus Infància i Ciutadania 2017-2020 de l’Ajuntament de Barcelona
  • dades de benestar subjectiu de la infància

El document és una radiografia amb les dades actuals disponibles que permet fer una primera aproximació a la infància i adolescència de la ciutat en xifres.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.