Annexos informe Dades clau d’infància i adolescència 2018

2018 Document de treball

Annexos de l’informe Dades clau d’infància i adolescència 2018, que inclou tant les característiques tècniques de les enquestes referenciades en l’informe com el llistat d’indicadors del sistema integral.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.