Annexos informe Dades clau d’infància i adolescència 2018

2018 Document de treball

Annexos de l’informe Dades clau d’infància i adolescència 2018, que inclou tant les característiques tècniques de les enquestes referenciades en l’informe com el llistat d’indicadors del sistema integral.

Arxius vinculats

Projecte relacionat

Programa relacionat