Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018

2018 Informe

Publiquem l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018, amb les últimes dades disponibles i a partir d’un sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència a nivell de ciutat. Aquest sistema integral d’indicadors l’hem elaborat de manera col·laborativa amb diversos serveis i institucions públiques en el marc del nou Observatori 0-17 BCN. L’objectiu és optimitzar dades d’enquestes i de registres ja existents, i posar-les a disposició per tal que puguin orientar millor les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.