Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018

2018 Report CAT

Publiquem l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018, amb les últimes dades disponibles i a partir d’un sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència a nivell de ciutat. Aquest sistema integral d’indicadors l’hem elaborat de manera col·laborativa amb diversos serveis i institucions públiques en el marc del nou Observatori 0-17 BCN. L’objectiu és optimitzar dades d’enquestes i de registres ja existents, i posar-les a disposició per tal que puguin orientar millor les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència.

Related files

Related projects

Related program

BCN 0-17 Observatory

The aim of this programme is to improve knowledge around and conduct regular analyses of the lives and rights of children and teenagers in Barcelona, with a view to strengthening local policies affecting this life phase of citizens aged from 0 to 17.