Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018

2018 Informe CAT

Publiquem l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018, amb les últimes dades disponibles i a partir d’un sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència a nivell de ciutat. Aquest sistema integral d’indicadors l’hem elaborat de manera col·laborativa amb diversos serveis i institucions públiques en el marc del nou Observatori 0-17 BCN. L’objectiu és optimitzar dades d’enquestes i de registres ja existents, i posar-les a disposició per tal que puguin orientar millor les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència.

Archivos vinculados

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Observatorio 0-17 BCN

El objetivo del programa es mejorar el conocimiento y generar análisis periódicos sobre las vidas y los derechos de la infancia y la adolescencia de Barcelona para fortalecer las políticas locales que afectan a esta etapa vital de los ciudadanos entre los 0 y los 17 años.