Focus en gènere del Dades clau d’infància i adolescència 2019

2019 Presentation CAT

L’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019, elaborat a partir de l’anàlisi de més de 150 indicadors disponibles, fa un focus específic en perspectiva de gènere per detectar possibles desigualtats o discriminacions que ja es donen en la infància i l’adolescència.

En aquesta publicació es fa un resum en clau de gènere de les dades presentades i recollides en l’informe.

Related files

Related projects

Related program

BCN 0-17 Observatory

The aim of this programme is to improve knowledge around and conduct regular analyses of the lives and rights of children and teenagers in Barcelona, with a view to strengthening local policies affecting this life phase of citizens aged from 0 to 17.