Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019

2019 Report CAT

Publiquem l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019, una diagnosi detallada sobre les condicions de vida dels nens, nenes i adolescents a la ciutat. Amb dades recollides a partir de 150 indicadors, de 28 fonts de dades diferents  i gràcies a la col·laboració de 14 serveis municipals i institucions públiques que, amb caràcter anual,  proveeixen les dades.

En l’edició 2019, l’informe inclou un focus especial amb mirada de gènere i desigualtats territorials.

També podeu veure el resum executiu.

 

Related files

Related projects

Related program

BCN 0-17 Observatory

The aim of this programme is to improve knowledge around and conduct regular analyses of the lives and rights of children and teenagers in Barcelona, with a view to strengthening local policies affecting this life phase of citizens aged from 0 to 17.