Barcelona en dades: Impacte de la pobresa i les desigualtats en la infància i l’adolescència

2024 Infografia

Infografia “Impacte de la pobresa i les desigualtats en la infància i l’adolescència” inclosa a la secció “Barcelona en dades” de la revista Barcelona Metropolis. En aquesta infografia, el periodista Oriol Pàmies fa una mirada als impactes de la pobresa, la privació material i les desigualtats en la població 0-17 anys de la ciutat de Barcelona a partir de les dades de l’Observatori 0-17 BCN.

Podeu descarregar el fitxer per veure directament la infografia o bé consultar la revista completa aquí.

Projecte relacionats

Dades clau d’infància i adolescència als districtes

OBERT (des de 2021) | Laboratori que consisteix en aterrar als districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí les dades que es recullen i s’analitzen a través del Sistema d’Indicadors d’Infància i Adolescència a Barcelona.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.