Dades clau sobre infància i adolescència a Barcelona

30/01/2018

Quants infants hi ha a la ciutat de Barcelona? De quines edats? De quina nacionalitat? Quants nens i quantes nenes? En quins barris i districtes? Aquestes són algunes de les dades demogràfiques que es recullen al document Dades clau de la infància i l’adolescència a Barcelona, el primer document que posem a disposició com a treballs inicials en el marc de l’Observatori 0-17 BCN.

L’informe inclou no només dades demogràfiques, sinó també dades socioeconòmiques de les famílies i dades sobre el benestar subjectiu de la infància. A més, també conté un recull de dades bàsiques estructurades a partir dels drets i reptes estratègics identificats en el Focus Infància i Ciutadania 2017-2020 de l’Ajuntament de Barcelona.

El document és una radiografia amb les dades actuals disponibles que permet fer una primera aproximació a la infància i adolescència de la ciutat en xifres:

  • Un 15% de la població de la ciutat té entre 0 i 17 anys (infants)
  • 4 de cada 10 habitants de Barcelona són infants o bé són adults que conviuen amb infants a casa.
  • Els barris on viuen més infants són Sant Andreu, Sant Gervasi-Galvany i la Nova Esquerra de l’Eixample. Però, tenen un major pes sobre la població a Torre Baró, Diagonal Mar i Vallvidrera.
  • El 16% dels infants a la ciutat són de nacionalitat estrangera
  • La privació material dels infants és més elevada a Barcelona que al conjunt de Catalunya, com a conseqüència sobretot dels alts costos del nivell de vida
  • 3 de cada 10 infants no estan prou satisfets amb la seva vida

Projecte relacionat