El Dades Clau 2020 es focalitzarà en l’impacte de la Covid-19 en la infància i l’adolescència

03/07/2020

Diversos departaments de l’Ajuntament de Barcelona, així com altres institucions públiques, s’han reunit de forma online aquest dimarts 30 de juny en la Comissió Transversal de l’Observatori 0-17 Bcn, un programa municipal de coneixement, liderat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona des de 2017, que aporta dades i anàlisi sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència a la ciutat i les polítiques que els afecten.

Una de les finalitats de la Comissió és la provisió de dades per a la monitorització del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència de Barcelona (SIIIAB) per tal de, tal i com es va fer amb l’informe Dades Clau 2019, elaborar l’informe Dades Clau 2020, que enguany posarà el focus en l’impacte de la Covid-19 en la vida de la infància i l’adolescència a la ciutat. Enguany, caldrà cercar la complementarietat de les dades proveïdes per les diferents institucions amb la dels estudis impulsats des de diferents grups universitaris per conèixer els impactes de la covid-19 en la infància i l’adolescència, atès que moltes de les fonts de dades no en podran capturar, encara, tot l’impacte.

A més, la Comissió Transversal és un espai per identificar sinèrgies i oportunitats de col·laboració entre espais de treball, observatoris i operacions estadístiques que informen sobre les vides de la infància i adolescència a la ciutat. Concretament, en aquesta Comissió estan implicats:

  • Diversos departaments de l’Ajuntament de Barcelona: departament d’Estadística, Innovació Social, Joventut i Promoció de la Infància, Institut Municipal de Serveis Socials, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Institut Barcelona Esports.
  • Altres institucions públiques:Agència de Salut Pública de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
  • Institucions col·laboradores:Consorci Sanitari de Barcelona, Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

El treball transversal és un element imprescindible per aportar coneixement sobre la infància i l’adolescència a la ciutat, ja que sols des d’una mirada integral es poden abordar els diferents àmbits que afecten la seva vida i, enguany, resulta necessari fer-ho amb el focus posat en l’actualitat, és a dir, tenint en compte l’impacte de la crisi sanitària i social en la vida dels nens, nenes, nois i noies de la ciutat.

Projecte relacionat