Guia de cocreació amb els infants i la comunitat educativa per la millora del pati

2021 Guies i altres

Guia de cocreació per la implicació dels infants i la comunitat educativa en la transformació del pati de l’escola. Guia elaborada per l’Institut Infància i Adolescència per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, que parteix dels processos de cocreació de la primera edició del programa municipal «Transformem patis» i pretén ajudar a sistematitzar les transformacions en endavant.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.

Programa relacionat

Participació de la infància i l’adolescència

A través de la línia de treball de “Participació dels infants i adolescents: les veus que hem d’escoltar i tenir en compte” acompanyem l’administració en projectes i canals de participació dels nens, nenes i adolescents.